14. Ακολουθία Οσίων Συμεών και Σάββα, κτητόρων Ι. Μ. Χιλανδαρίου.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
1) Νά ἐπιλέγουμε πολυτονικά: http://orthodoxhymnography.blogspot.com/2018/11/blog-post_62.html
2) Νά δίδουμε παραπομπή χωρίς ἐπισύναψη.
3) Κατά τό τυπικό ἡ ἀπόδοση Θεοφανείων ψάλλεται ἀμιγής, ἐνῶ «ἡ ἀκολουθία τῶν ἐν Σινὰ καὶ ῾Ραϊθὼ ἀββάδων» ψάλλεται τήν 13ην «διὰ τὸ ἀποδίδοσθαι αὔριον τὴν ἑορτήν». Δέν ξέρω πῶς ἐξαιρεῖται αὐτή ἡ ἀκολουθία. Αὐτό δέν ἀφορᾶ ἐσᾶς βέβαια.
 
Last edited:
Top