13-10-2019 Κυριακή ΙΖ΄ - Δ΄ Λουκά - Αγίων Πατέρων (Εσπερινός, Όρθρος & Λειτουργία)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 13-10-2019 Εσπερινός & Ορθρος ΙΖ΄ Κυριακής (Δ. Λουκά) Ηχος Πλ. δ΄ Εωθ. στ Των Ἁγίων Πατέρων
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,
 

Attachments

Top