13-10-2019 Κυριακή ΙΖ΄ - Δ΄ Λουκά - Αγίων Πατέρων (Εσπερινός, Όρθρος & Λειτουργία)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 13-10-2019 Εσπερινός & Ορθρος ΙΖ΄ Κυριακής (Δ. Λουκά) Ηχος Πλ. δ΄ Εωθ. στ Των Ἁγίων Πατέρων
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,
 

Attachments

 • 13-10-2019 Εσπερινός ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ.pdf
  239.4 KB · Views: 15
 • 13-10-2019 Ορθρος ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ Αγίων Πατέρων.pdf
  349.7 KB · Views: 24
 • 13-10-2019 Εσπερινός ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ.mel.docx
  96.6 KB · Views: 4
 • 13-10-2019 Ορθρος ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ Αγίων Πατέρων.docx
  112.5 KB · Views: 9
Top