13. Ἀκολουθία Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη

nektar

νεοαρχάριος
Ἀναρτᾶται συνημμένως ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη (13 Ἰανουαρίου), καθὼς καὶ ὁ βίος αὐτοῦ. Τὴν ἐν προκειμένῳ κατοχικὴν ἔκδοσιν τοῦ περιοδικοῦ «Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη» ἀνέσυρα μὲ πολὺ κόπο ἀπὸ χαλάσματα Ἁγιορειτικοῦ κελλίου. Πληθὺς μυῶν καὶ μυκήτων κατεπολεμήθησαν ἐπιτυχῶς, καὶ εὐτυχῶς δὲν εἰσέβαλαν στὸ πεντακάθαρο pdf ποὺ παραλαμβάνουν, ὡς εἴθισται, ἕτοιμο οἱ φιλάγιοι, φιλακόλουθοι, φιλομαθεῖς, φιλόπονοι, φιλάλληλοι καὶ φιλάδελφοι ψαλτολογισταί (πάντα εἶναι πιὸ καλὰ ἔτσι).

Ὅ,στις διαθέτει ἄλλα τεύχη ἢ γνωρίζει βιβλιοθῆκες ὅπου ὑπάρχουν ἀποσπάσματα αὐτοῦ τοῦ θησαυροῦ «Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη» ποὺ κυκλοφοροῦσε ἀπὸ 1936 ἕως 1970 περίπου (ἀνεύρετα τὰ μισὰ περίπου τεύχη), ὡς ἀνθολόγημα πολυτιμοτάτων κειμένων, ὑμνολογημάτων (καὶ ἐπικαιροτήτων στὸ ὕφος τῆς ἐποχῆς), ἂς πληροφορήσῃ (σοβαρὰ ἀμφιβολία δι᾿ ἐνδεχόμενον ἀποκρίσεως). Ἡ ἀρχικὴ πρωτοβουλία ἐρεύνης καὶ καταγραφῆς τοῦ ὑλικοῦ ἀνῆκε στὸν Σπυρίδωνα Καμπανάο ἐξ Αἰγίνης ἰατρὸ καὶ Λαυριώτη μοναχό (1860-1940) καὶ ἡ δημοσίευση στὸν ἐν Βόλῳ ἐκδότη Σωτήριο Σχοινᾶ (+1975) τοῦ ὁποίου ὁ Οἶκος δὲν λειτουργεῖ ἀπὸ ἐτῶν.
 

Attachments

  • 1941-1942_06_02_01_13_osios_maximos_kaysokalybhs.pdf
    7.1 MB · Views: 632
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Σήμερα, κατόπιν (της) εορτής, έπεσα, στο διαδίκτυο, πάνω στον «Βίο και Πολιτεία» του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη, συγγραφέντα «παρά Θεοφάνους του Περιθωρίου», εδώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Σήμερα, κατόπιν (της) εορτής, έπεσα, στο διαδίκτυο, πάνω στον «Βίο και Πολιτεία» του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη, συγγραφέντα «παρά Θεοφάνους του Περιθωρίου», εδώ.
Αὐτό εἶναι τό ἐξώφυλλο μιᾶς ἐκδόσεως τοῦ 1994 τῆς Ἱερᾶς Καλύβης Κοιμήσεως Θεοτόκου - Προσκύνημα Ἁγ. Ἀκακίου Καυσοκαλυβίων, πού στό ἐπάνω μέρος βλέπετε μιά οὐρίστα μόνον τοῦ γράμματος ρῶ, ἀπό τήν ἐπικεφαλίδα πού γράφει: Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου.
Ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἐπί τῇ βάσει σωζομένων κωδίκων ἐξέδωσε σέ ἐπιτομή καί μετάφραση σέ ἁπλούστερη γλῶσσα τόν ὑπό τοῦ Ἁγ. Νήφωνος, μαθητοῦ καί ὑμνογράφου τοῦ Ὁσίου, Προηγουμένου τῆς ἁγιορειτικῆς Μονῆς Βατοπεδίου καί μετέπειτα ἐπισκόπου Περιθεωρίου (συγχρόνου τοῦ Ὁσίου), συγγραφέντα βίον.
Μετά, λοιπόν, τό ἐξώφυλλον, παρατίθεται ὁ συμπεριληφθείς στό "Νέον Ἐκλόγιον" τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου ἐκδοθείς (ὅ.π.) βίος, ἤ ἀπό τήν α΄ ἔκδοση Βενετίας 1803 ἤ τήν β΄ ΚΠολη 1863.
Ἀξιζει ὅμως κανείς νά προμηθευθεῖ τήν ἔκδοση, πού μόνον τό ἐξώφυλλο φωτογραφίζεται στήν ἐπισύναψη τοῦ κ. Νεοκλῆ (σύγχρονη φορητή εἰκών διά χειρός Ἰω. Βέγγου), ἐπιμελημένη σέ διχρωμία (ἀλλά καί ἔχρωμες εἰκόνες μέσα) καί ἡ ὁποία σεβομένη τόν Ἅγ. Νικόδημο καί τό ἔργο του, ἁπλῶς προέβη μόνον σέ ἀπολύτως ἀναγκαῖες διορθώσεις καί ἐπεμβάσεις, παρουσιάζοντας αὐτό τό ἔργο σέ καλαίσθητη μορφή.

Παραγγελίες:
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ
Ἱ. Σκήτη Ἁγ. Τριάδος Καυσοκαλυβίων
Τ.Θ. 9
630 87 ΔΑΦΝΗ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Τηλ.: 2377023717 (π. Πατάπιος)​

 
Top