13. Μουσικά ανάμνησης θαύματος Αγίου Σπυρίδωνος (ιάσεως του τυφλού)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἡ ἀκολουθία αὐτῆς τῆς ἡμέρας, ὅπως ἔχουμε γράψει ἐδῶ, διαφοροποιεῖται τῆς συνήθους τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος κατά τά δύο δοξαστικά τοῦ ἑσπερινοῦ, τά ὁποῖα καί ἐπισυνάπτω ξεχωρισμένα ἀπό τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀνέμης.

 

Attachments

Top