13. Μουσικά Αγίας Παρθενομάρτυρος Λουκίας

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#2
Καλημέρα σας.
Ψἀχνω τη σημειογραφία από τα δύο ιδιόμελα του όρθρου της Αγίας Λουκίας που γιορτάζει αύριο (13 Δεκεμβρίου) Υπάρχουν κάπου;
Ευχαριστώ
Δεν υπάρχουν ιδιόμελα της αγίας Λουκίας στους αίνους του Μηναίου. Τα ιδιόμελα των λοιπών αγίων στους αίνους βρίσκονται εδώ, μελοποιημένα από τον Κ. Λάμπρου.
 
#3
Δεν υπάρχουν ιδιόμελα της αγίας Λουκίας στους αίνους του Μηναίου. Τα ιδιόμελα των λοιπών αγίων στους αίνους βρίσκονται εδώ, μελοποιημένα από τον Κ. Λάμπρου.
Αν μπορείς να βοηθήσεις όποιον έχει ανάγκη, καλό κάνεις!
Με το σκεπτικό αυτό ... μουτζούρωσα τα χαρτάκια μου και αν φανούν χρήσιμα, έχει καλώς!
Αν όχι, πάλι έχει καλώς, αφού την ώρα που έγραφα, δεν .... κάπνισα!!!:D
 

Attachments

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
Μετά την παραπάνω διευκρίνιση, προκύπτει ότι το δεύτερο ζητούμενο ιδιόμελο είναι το δοξαστικό των αίνων της εν λόγω ακολουθίας:

Δόξα. ῏Ηχος δ'.

Μαρτύρων θεῖοι χοροί, οἱ τῷ φωτὶ τῷ ἀνεσπέρῳ, ἐν οὐρανοῖς περιλαμπόμενοι, χορεύσατε σήμερον· ἡ γὰρ νεᾶνις καὶ παρθένος, Λουκία ἡ πάνσεμνος, τῷ Δεσπότῃ παρίσταται, καὶ τῷ στεφάνῳ τῆς δόξης ἠγλαϊσμενη Αὐτῷ ἀνακράζει. ῾Η δόξα σὴ καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, τῷ ἐνδυναμώσαντί με καὶ αἵματι λούσαντι. Πιστῶν δὲ καρδίαι συνάχθητε, καὶ τῷ Βασιλεῖ οὕτως ᾄσατε. Δόξα σοι τῷ μόνῳ Θεῷ, τῷ τὴν ἁγίαν σθενώσαντι καὶ ἡμῖν δωρουμένῳ τὸ μέγα ἔλεος.
 
Top