12-12-2021 Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά - Των Προπατόρων - Σπυρίδωνος επ. Τριμυθούντος (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 12-12-2021 Εσπερινός & Ορθρος ΚΘ Κυρ. (ΙΑ Λουκα) Των Προπατόρων Σπυρίδωνος Ηχος πλ. δ΄Εωθ. Γ΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών
Οκτωβρίου Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

Top