12-09-2021 Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως, Ἦχος Γ΄, Ἑωθ. Α΄.

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#4
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 12-09-2021 Εσπερινός & Ορθρος Κυρ. προ τῆς Υψώσεως Ηχος Γ΄ Εωθ. Α΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Σεπτεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
& Σεπτεμβρίου & Καθημερινών
 

Attachments

Top