12-09-2021 Κυριακή προ της Υψώσεως (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 12-09-2021 Εσπερινός & Ορθρος Κυρ. προ της Ὑψώσεως Ηχος Γ΄ ΄Εωθ. Α΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών Αυγούστου & Σεπτεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

 • 12-09-2021 Εσπερινός Κυρ. προ της Υψώσεως Ηχος Γ΄ Εωθ. Α.pdf
  208 KB · Views: 18
 • 12-09-2021 Ορθρος Κυρ. προ της Υψώσεως Ηχος Γ΄ Εωθ. Α.pdf
  338.5 KB · Views: 54
 • 12-09-2021 Εσπερινός Κυρ. προ της Υψώσεως Ηχος Γ΄ Εωθ. Α.docx
  39.1 KB · Views: 10
 • 12-09-2021 Ορθρος Κυρ. προ της Υψώσεως Ηχος Γ΄ Εωθ. Α.docx
  54.8 KB · Views: 22
Top