12-01-2020 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος Πλ. α΄ Εωθ. Η

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα της
12-01-2020 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος Πλ. α΄ Εωθ. Η
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.​
 

Attachments

Top