07-13. Μουσικὰ Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Το ΗΟΠ.
Οι Καταβασίες της εορτής υπάρχουν εδώ και εδώ. Τα της εορτής που φυσικά ανέβασε και ο αγαπητός κ. Μεντζάς εδώ, επισυνάπτονται. Τα δε αναστάσιμα υπάρχουν εδώ.

Υπάρχει ένα θέμα που αφορά στο πως θα ειπωθεί ο δεύτερος κανόνας της εορτής, βάση του ΗΟΠ, εφόσον μας προτρέπει να ψαλλεί με τον Ειρμό (κάτι που δεν ξέρω αν και κατά πόσο ευσταθεί εφόσον δεν πρόκειται για την ημέρα της εορτής ούτε της απόδοσής της, αλλά για μεθέορτο Κυριακή) και τα Τροπάρια με στίχο "Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι." Έχοντας υπόψιν πρώτον ότι τα Τροπάρια που θα πάρουν τον στίχο είναι δύο (εφόσον ο Ειρμός ουδέποτε στιχολογείται) και δεύτερον ότι θα πρέπει να ειπωθεί Δόξα και νυν στα δύο τελευταία (ή στις δύο επαναλήψεις του τελευταίου Τροπαρίου), ο μόνος λογικός τρόπος, φαίνεται αυτός που παραθέτω στο pdf. Φυσικά, εάν δεν ψαλλεί ο Ειρμός, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και εύκολα. Επίσης εάν τηρηθεί η εις 8 ψαλμώδηση των Τροπαρίων κατά το ΤΑΣ, τότε τα πράγματα είναι επίσης πιο ξεκάθαρα, αλλά όταν η μουσική των ιερών ακολουθιών μετατίθεται από τον Όρθρο στη λειτουργία και ουσιαστικά ο Όρθρος γίνεται για να περάσει η ώρα, είναι σα να προσπαθούμε να χωρέσουμε δύο πόδια σε ένα παπούτσι... Οποιοσδήποτε έχει κάποια στοιχεία που να αφορούν στον ως άνω προβληματισμό, φυσικά είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτα.

Υ.Γ. Ζητώ από την συντονιστική ομάδα, αλλά και από την κοινότητα συγγνώμη για απουσία μου τις προηγούμενες ημέρες. Ευελπιστώ να έχω στο μέλλον τον χρόνο που απαιτεί το ψαλτολόγιο και για την ανταλλαγή απόψεων και για την παράθεση γραπτού ή προφορικού λόγου για όσους ενδιαφέρονται. Νάστε όλοι καλά!
 

Attachments

Last edited:

choros

ΔΙΟΝΥΣΗΣ dmp
#2
http://www.ec-patr.org/gr/typikon/2010/2010-01-10.htmΖητώ από την συντονιστική ομάδα, αλλά και από την κοινότητα συγγνώμη για απουσία μου τις προηγούμενες ημέρες. Ευελπιστώ να έχω στο μέλλον τον χρόνο που απαιτεί το ψαλτολόγιο και για την ανταλλαγή απόψεων και για την παράθεση γραπτού ή προφορικού λόγου για όσους ενδιαφέρονται. Νάστε όλοι καλά!
Ε όχι βρε Χρήστο να μας ζητάς και συγνώμη δεν φτάνει που μας προσφέρεις τόσα και τόσα, αλίμονο, για όνομα του Θεού!
να σαι καλά σε ευχαριστούμε!!!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Οἱ εἱρμοὶ ἦταν τὰ πρώτα ἐφύμνια τῶν ᾠδῶν. Ἡ μεταγενέστερη ἀντίληψη νὰ λέγονται χωρὶς στίχο εἶναι συνέπεια τῆς ἀπαράδεκτης συντετμημένης δωδεκάστιχης στιχολογίας.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Υπάρχει ένα θέμα που αφορά στο πως θα ειπωθεί ο δεύτερος κανόνας της εορτής, βάση του ΗΟΠ, εφόσον μας προτρέπει να ψαλλεί με τον Ειρμό (κάτι που δεν ξέρω αν και κατά πόσο ευσταθεί εφόσον δεν πρόκειται για την ημέρα της εορτής ούτε της απόδοσής της, αλλά για μεθέορτο Κυριακή) και τα Τροπάρια με στίχο "Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι." Έχοντας υπόψιν πρώτον ότι τα Τροπάρια που θα πάρουν τον στίχο είναι δύο (εφόσον ο Ειρμός ουδέποτε στιχολογείται) και δεύτερον ότι θα πρέπει να ειπωθεί Δόξα και νυν στα δύο τελευταία (ή στις δύο επαναλήψεις του τελευταίου Τροπαρίου), ο μόνος λογικός τρόπος, φαίνεται αυτός που παραθέτω στο pdf.
Ἡ ὁδηγία τοῦ ΗΟΠ εἶναι ἐσφαλμένη, καθ᾿ ὅσον ἕνας μόνον εἱρμός ψάλλεται, τοῦ πρώτου ἐκ τῶν προβλεπομένων κανόνων καί δέν πρόκειται γιά τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς ἐν Κυριακῇ, ἀλλά γιά μεθέορτο Κυριακή. Στά Δίπτυχα 2010 αὐτό διευκρινίζεται
ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ ὁ β΄ τῶν Θεοφανείων (ἄνευ εἱρμῶν) μὲ στίχον «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
ἄν καί πρόκειται γιά γνώση θεωρίας τυπικοῦ καί δέν χρειάζεται νά ἐπαναλαμβάνεται.

Ἀφοῦ πρέπει νά ἀκολουθήσεις τό ΗΟΠ τότε πολύ καλά ἔπραξες. Δέν ἦταν δυνατόν νά ἐπαναληφθεῖ ὁ εἱρμός σέ μεθέορτο, τό δέ δεύτερο τροπάριο ἀναγκαστικά θά ἐπαναληφθεῖ. Ἡ ἀκρίβεια ὅμως εἶναι:

Τῆς Ἑορτῆς. Κανὼν Ἰαμβικός. Ὠδὴ α'. Ἦχος ὁ αὐτὸς (ἤ β΄).
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
Ὄρθρου φανέντος, τοῖς βροτοῖς σελασφόρου,
Νῦν ἐξ ἐρήμου, πρὸς ῥοὰς Ἰορδάνου.
Ἄναξ ὑπέσχες, ἡλίου σὸν αὐχένα,
Χώρου ζοφώδους, τὸν Γενάρχην ἁρπάσαι,
Ῥύπου τε παντός, ἐκκαθᾶραι τὴν κτίσιν. (δίς)
Δόξα...
Ἄναρχε ῥείθροις, συνταφέντα σοι Λόγε,
Νέον περαίνεις, τὸν φθαρέντα τῇ πλάνῃ,
Ταύτην ἀφράστως, πατρόθεν δεδεγμένος,
Ὄπα κρατίστην. Οὗτος ἠγαπημένος,
Ἴσός τέ μοι Παῖς, χρηματίζει τὴν φύσιν.​
Καί νῦν... (τό αὐτό)


Ἀναφορικά μέ τήν ἐπιλογή τοῦ β΄ κανόνος (ἑνός ἐκ τῶν δύο -πρβλ. ΤΜΕ σ. 21-) αὕτη στηρίζεται στήν πάγια γνώση τῶν ἐναλλάξ ψαλλομένων κανόνων ἑορτῆς, πού ἔχει δύο κανόνες, ἐν τοῖς μεθεόρτοις. Καί ὅπως διαβάζουμε στά Δίπτυχα 2010 στίς Σημειώσεις τῆς 7ης Ἰανουαρίου
2. Εἰς τὸν ὄρθρον ἄχρι τῆς ἀποδόσεως πρὸ τοῦ κανόνος τοῦ Μηναίου τὴν μὲν 8ην, 10ην καὶ 12ην τοῦ μηνὸς λέγεται ὁ β΄ κανὼν τῆς ἑορτῆς· τὴν δὲ 9ην, 11ην καὶ 13ην ὁ α΄ κανὼν αὐτῆς.
Τό ΤΜΕ (ἐν ἀντιθέσει μέ τήν ἐναλλαγή τῶν κανόνων στήν Προθεωρία) προβλέπει σταθερά τόν α΄ κανόνα στήν Κυριακή μετά τά Φῶτα σέ ὁποιαδήποτε ἡμέρα ἤθελε συμπέσει. Τό ΗΟΠ δέν ὁρίζει τόν β΄ γιά τό λόγο πού ἔγραψα, ἀλλά ἄν δεῖτε τό 2009 πού συνέπεσε 11η Ἰανουαρίου καί τό 2008 πού συνέπεσε 13η Ἰανουαρίου πάλι τόν β΄ ὁρίζει. Αὐτό γίνεται ἀπό μιά παρερμηνεία καί δικαιολογία ἀκατανόητη «διά τήν συμφωνίαν μετά τῶν Καταβασιῶν (Εἱρμοί β΄ Κανόνος), αἵτινες θά ψαλῶσι ἐν συνεχείᾳ». Δέν ξέρω ποῦ στηρίζεται αὐτό, ἀλλά σαφῶς δέν μπορεῖ νά ἰσχύει.


 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#5
Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του εσπερινοῦ και τοῦ όρθρου για την ερχόμενη Κυριακή μετά τα Φώτα 10/01/2016 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.
Επίσης Επισυνάπτω το αρχείο και σε αναβαθμισμένο Μελωδό, για τους έχοντας την 8η αναβάθμιση του Χρυσού Μελωδού 2013
Χρόνια μας πολλά και «Καλοφωτισμένα»
Βασίλης Κιαμηλίδης
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#6
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 08-01-2017 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. μετά τα Φώτα. Ήχος δ΄ Εωθ. ζ΄ για Τάμπλετ,
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.​
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#7
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ!!!!!!!!!
Από 08/01/2017 και μετά οι ακολουθίες των Κυριακών έχουν
ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ σε Β΄ ΗΧΟ , και οι
ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ θα είναι στον ήχο της ΚΥΡΙΑΚΗΣ (και όχι στον ήχο του Δοξαστικού)
 

AG PRODROMOS

Ι. Βασιλόπουλος, Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, Τορόντο
#8
Χρόνια πολλά και ευλογημένος ο καινούργιος χρόνος για όλους!

Κύριε Βασίλη,

Χρόνια πολλά δια την ονομαστική σας εορτή, ο Άγιος Βασίλειος πάντοτε να πρεσβεύει για εσάς.

Μιας και είμαι από το εξωτερικό, καμιά φορά δεν ενημερωνόμαστε δια τις αλλαγές που η Εκκλησία μας κάνει. Έτσι εν σχέση με την ενημέρωσή σας δια το "Υπερευλογημένη" και την "Δοξολογία" που απ' τις 8 Ιανουαρίου θα αλλάξει, σε τι οφείλεται αυτή η αλλαγή; Για να ξέρω και εγώ πως να το εξηγήσω στους συνάδελφους στο αναλόγιο μας.

Με εκτίμηση,
Ιωάννης
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#9
Χρόνια πολλά και ευλογημένος ο καινούργιος χρόνος για όλους!
Κύριε Βασίλη,
Χρόνια πολλά δια την ονομαστική σας εορτή, ο Άγιος Βασίλειος πάντοτε να πρεσβεύει για εσάς.
Μιας και είμαι από το εξωτερικό, καμιά φορά δεν ενημερωνόμαστε δια τις αλλαγές που η Εκκλησία μας κάνει. Έτσι εν σχέση με την ενημέρωσή σας δια το "Υπερευλογημένη" και την "Δοξολογία" που απ' τις 8 Ιανουαρίου θα αλλάξει, σε τι οφείλεται αυτή η αλλαγή; Για να ξέρω και εγώ πως να το εξηγήσω στους συνάδελφους στο αναλόγιο μας.
Με εκτίμηση,
Ιωάννης
Αγαπητέ Ιωάννη!!!!!!!!
Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, και αντεύχομαι σε εσάς , στην Ομογένεια και στον κόσμο άπαντα βεβαίως Καλή Χρονιά.
Η Εκκλησία μας δεν άλλαξε τίποτε απολύτως τίποτε στο θέμα αυτό.
Ενημερωτικά για το θέμα αυτό υπάρχουν οι σχετικές απόψεις εδώ
Για το θέμα αυτό έχω λάβει πάρα πολλά π.μ. πως πρέπει να τηρώ την παράδοση που προβλέπει
Υπερευλογημένη σε ήχο β΄, και Δοξολογία τις Κυριακές στον ήχο της Κυριακής.
Διευκρινίζω πως εμείς με τον Συνάδελφο που ψάλλουμε στην Κουλούρα επιλέγουμε τον ήχο του προβλεπόμενου Δοξαστικού, και στις περιπτώσεις όπως φέτος την Πρωτοχρονιά στον ήχο του Και νυν.
Για διευκόλυνση προσωπική έκανα το συν/νο αρχείο με Υπερευλογημένη και Δοξολογία σε όλους τους ήχους.​
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#10
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα της
12-01-2020 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος Πλ. α΄ Εωθ. Η
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.​
 

Attachments

Top