12. Ἀκολουθία Ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

#1
Αγαπητά Μέλη Του Φόρουμ. Πολύ χρειάζεται Η αδελφική βοήθεια. Βοηθήστε, σας παρακαλώ, βρείτε με Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀκακίου τοῦ Νέο του Καυσοκαλυβίτη. Όλες μου οι προσπάθειες ήταν ανεπιτυχείς. Θα ήμουν πολύ ευγνώμων. Με σεβασμό Λεωνίδ.
Dear Forum Members. We really need your brotherly help. Please help me to find .Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀκακίου τοῦ Νέο του Καυσοκαλυβίτη. All my attempts were unsuccessful. I will be very grateful to you. Sincerely, Leonid.
 
#4
Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. Αν είναι δυνατόν, βοηθήστε να βρουν από τον ακόλουθο ПОЕМА του Гερασίμου μοναχού Μικρο της αγίας Άννας.
 
Top