12. Ἀκολουθία Ἁγίου Θεοφάνους τοῦ Μεγάλου Ἀγροῦ, Ἐπισκόπου Σιγριανῆς

Top