12. Τρίτο στιχηρὸ προσόμοιο αἴνων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Τοῦ ἀμπελῶνος ἐργάτης διὰ τῆς πράξεως, τῶν ἐντολῶν ἐδείχθης..»


(χφφ. μηναῖα Σινὰ 578 ι’-ια’ αἰ. φ. 4r, ἁγ. Σάβα 63 ιβ’ αἰ. φ. 107v, Μόσχας RGB 270 27 ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 12r, Paris. gr. 1572 ιγ’ αἰ. φ. 39r, Paris. Suppl. gr. 709 ιδ’ αἰ. φ. 41v, Σινὰ 589 ιε’ αἰ. φ. 69r).
 
Top