12. Μουσικὰ Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 12-12-2022 Εσπερινός & Ορθρος Αγίου Σπυρίδωνος
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγ. εορτῶν & καθημερινών αναρτήθηκαν εδώ τοῦ Δεκεμβρίου & Εδώ
Ιανουαρίου 2023
 

Attachments

 • 12-12-2020 Εσπερινός Αγίου Σπυρίδωνος.pdf
  3.9 MB · Views: 65
 • 12-12-2020 Όρθρος Αγίου Σπυρίδωνος.pdf
  5.4 MB · Views: 96
 • 12-12-2022 Εσπερινός Αγίου Σπυρίδωνος.mel
  187.3 KB · Views: 2
 • 12-12-2022 Όρθρος Αγίου Σπυρίδωνος .mel
  213.3 KB · Views: 1

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
 

Attachments

 • 12-12 Ἑσπερινὸς Ἁγίου Σπυρίδωνος.pdf
  2.3 MB · Views: 23
 • 12-12 Ὄρθρος Ἁγίου Σπυρίδωνος.pdf
  3.6 MB · Views: 33
 • 12-12 Θ.Λ. Ἁγίου Σπυρίδωνος.pdf
  2.3 MB · Views: 17
 • 12-12 Ἑσπερινός Ἁγίου Σπυρίδωνος.mel
  877.1 KB · Views: 2
 • 12-12 Ὄρθρος Ἁγίου Σπυρίδωνος.mel
  1 MB · Views: 4
 • 12-12 Θ.Λ. Ἁγίου Σπυρίδωνος.mel
  645 KB · Views: 1

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Top