12. Μουσικά Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος

Ἀνεβάζω τὰ μουσικὰ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, ἀπὸ συμπληρωματικὴ ἀκολουθία, μᾶλλον ἁγιορειτικῆς προελεύσεως.
 

Attachments

  • Μουσικά Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος.pdf
    106.5 KB · Views: 504
Last edited by a moderator:

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 12-11-2022 Ορθρος του Ἁγίου Ιωάννου του Ελεήμονος
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγάλων εορτῶν & καθημερινών ἐχουν αναρτηθεί και Εδώ του Νοεμβρίου 2022 & εδώ τοῦ Δεκεμβρίου
 

Attachments

  • 12-11-2022 Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος.pdf
    3.7 MB · Views: 74
  • 12-11-2022 Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος.mel
    181.3 KB · Views: 2
Last edited:
Top