11-17. Μουσικὰ Κυριακῆς τῶν Προπατόρων

Alexandros2312

New member
Υπαρχει το δοξαστικο των προπατορων..."Δευτε απαντες...."..του Γεωργιου Κακουλιδη;
 
Καλησπέρα,

Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει το πρωτότυπο δοξαστικό των αίνων του Ραιδεστηνού. Παραπάνω είδα μόνο δύο απομαγνητοφωνήσεις του αειμνήστου Τσαμκιράνη και του Άρχοντα Νεοχωρίτη. Βέβαια είναι γνωστό ότι όποιος κοίτα επίμονα δε βλέπει τίποτα...

Ευχαριστώ πολύ!
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 17-12-2023 Εσπερινός & Όρθρος ΚΗ΄ Κυριακής Ἦχος Γ΄ Εωθ. ΣΤ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγ. εορτῶν & καθημερινών αναρτήθηκαν Εδώ
Εδώ Δεκεμβρίου 2023​
 

Attachments

 • 17-12-2023 Εσπερινός ΚΗ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. στ. Των Αγίων Προπατόρων.pdf
  2.7 MB · Views: 61
 • 17-12-2023 Ορθρος ΚΗ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. στ. Των Αγίων Προπατόρων.pdf
  6 MB · Views: 341
 • 17-12-2023 Εσπερινός ΚΗ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. στ. Των Αγίων Προπατόρων.mel
  133.6 KB · Views: 5
 • 17-12-2023 Όρθρος ΚΗ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. στ. Των Αγίων Προπατόρων.mel
  232.4 KB · Views: 8

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
Ὁ Ὄρθρος ἐπισυνάπτεται σέ δύο ἀρχεία :
α. μέ μικρά γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὶς Καταβασίες.
β. μέ μεγάλα γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὸ Προκείμενο τοῦ ἤχου καὶ γιὰ νὰ ξεχωρίζει εὔκολα τὸ ἀρχεῖο αὐτὸ ἔχει:
Ι. περίγραμμα καὶ τὴν κεφαλίδα & τὸ ὑποσέλιδο μὲ κὀκκινο χρώμα
ΙΙ. στὴν πρώτη σελίδα ὑπάρχει ὑπότιτλος ''ΕΩΘΙΝΟΝ Εὐαγγέλιον μετὰ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου ''.
 

Attachments

 • _17-12-2023 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Προπατόρων. Ἦχος γ΄.pdf
  1.9 MB · Views: 22
 • _17-12-2023 Ὄρθρος Κυριακῆς τῶν ἁγίων Προπατόρων. Ἦχος γ΄. Ἑωθ. στ΄.pdf
  4.1 MB · Views: 66
 • _17-12-2023α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ. ΗΧΟΣ Γ΄. ΕΩΘ. ΣΤ΄.pdf
  4.2 MB · Views: 101
 • 17-12-2023 Θ.Λ. Κυριακῆς τῶν ἁγίων Προπατόρων. Ἦχος γ΄.pdf
  2.7 MB · Views: 93
 • _17-12-2023 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Προπατόρων. Ἦχος γ΄.mel
  544.3 KB · Views: 3
 • _17-12-2023 Ὄρθρος Κυριακῆς τῶν ἁγίων Προπατόρων. Ἦχος γ΄. Ἑωθ. στ΄.mel
  1.5 MB · Views: 7
 • _17-12-2023α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ. ΗΧΟΣ Γ΄. ΕΩΘ. ΣΤ΄.mel
  1.6 MB · Views: 8
 • 17-12-2023 Θ.Λ. Κυριακῆς τῶν ἁγίων Προπατόρων. Ἦχος γ΄.mel
  729 KB · Views: 9
Top