11/12/1977 Ἐν Ροττερδάμ, χειροτονίᾳ Ἐπισκόπου Εὐμενείας Μαξίμου

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#1
Τήν 10-11/12/1977 ἐν Rotterdam Ὁλλανδίας, ὁ γλυκύτατος ἀείμνηστος π. Νικόλαος παρευρέθη είς τήν χειροτονίαν εἰς Ἐπίσκοπον τοῦ φἰλου του
(νῦν μακαριστοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου Βελγίου κτλ)
π. Μαξίμου Μαστίχη, κυρίως διά νά ψάλλῃ.
Λόγῳ τοῦ μεγάλου συνωστισμοῦ ἀλλά καί τῶν τεχνικῶν μέσων τῆς ἐποχῆς
δέν κατέστη δυνατόν νά γίνῃ καλή μαγνητοφώνησις, πάντως ἀκούεται κατανυκτική.

Τό συνημμένον "Ἄξιον ἐστίν" τοῦ Χατζηαθανασίου ἀκούεται κάπως εὐκρινῶς.
Συμψἀλλει ἐλαφρῶς ὁ ἐπίσης ἀείμνηστος Παντελῆς Βουλγαράκης, Πρωτοψἀλτης ἐκ Καβάλας.

Ἐντός τῶν τελευταίων 5 ἔτῶν ἐκοιμήθησαν καί οἱ τρεῖς ἀνωτέρω,
αἰωνία αύτῶν ἡ μνἠμη....

Ἐπίσης ἐπισυνάπτεται καί μία ἰδιόχειρος ἐπιστολή τοῦ π. Νικολάου διά τήν ἀνωτέρω χειροτονίαν.

View attachment 1977-12-11 ΑΞΙΟΝ ΑΣΤΙΝ Φρύγιος π Ν Ιωσιφίδης.mp3

1977 p N Iosiphidis.JPG
 
Last edited:

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#2
Τήν 11-12/12/1977 ἐν Rotterdam Ὁλλανδίας, ὁ γλυκύτατος ἀείμνηστος π. Νικόλαος παρευρέθη είς τήν χειροτονίαν εἰς Ἐπίσκοπον τοῦ φἰλου του
(νῦν μακαριστοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου Βελγίου κτλ)
π. Μαξίμου Μαστίχη, κυρίως διά νά ψάλλῃ.
Λόγῳ τοῦ μεγάλου συνωστισμοῦ ἀλλά καί τῶν τεχνικῶν μέσων τῆς ἐποχῆς
δέν κατέστη δυνατόν νά γίνῃ καλή μαγνητοφώνησις, πάντως ἀκούεται κατανυκτική.

Τό συνημμένον "Ἄξιον ἐστίν" τοῦ Χατζηαθανασίου ἀκούεται κάπως εὐκρινῶς.
Συμψἀλλει ἐλαφρῶς ὁ ἐπίσης ἀείμνηστος Παντελῆς Βουλγαράκης, Πρωτοψἀλτης ἐκ Καβάλας.

Ἐντός τῶν τελευταίων 5 ἔτῶν ἐκοιμήθησαν καί οἱ τρεῖς ἀνωτέρω,
αἰωνία αύτῶν ἡ μνἠμη....

Ἐπίσης ἐπισυνάπτεται καί μία ἰδιόχειρος ἐπιστολή τοῦ π. Νικολάου διά τήν ἀνωτέρω χειροτονίαν.

View attachment 87371

View attachment 87372
Ευχαριστίες για το ντοκουμέντο. Αιωνία η μνήμη αυτών. Σε χειροτονίες επισκόπων ψάλλεται το Άξιόν εστιν ή ο ειρμός της Θ του α΄ κανόνα της Πεντηκοστής;

δ
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#4
Εἰς τήν Εἴσοδον ἐψάλη τό Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς,
Μετά τό Ἀναστάσιμον, πάλιν τῆς Πεντηκοστῆς, τοῦ Ναοῦ (Ἁγ.Νικολάου)
καί τελικῶς Κοντάκιον Πεντηκοστῆς!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Εἰς τήν Εἴσοδον ἐψάλη τό Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς (Ἀντίφωνα Πεντηκοστῆς),
Μετά τό Ἀναστάσιμον, πάλιν τῆς Πεντηκοστῆς, τοῦ Ναοῦ (Ἁγ.Νικολάου)
καί τελικῶς Κοντάκιον Πεντηκοστῆς!
.....................
 

Attachments

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#6
Τήν 10-11/12/1977 ἐν Rotterdam Ὁλλανδίας, ὁ γλυκύτατος ἀείμνηστος π. Νικόλαος παρευρέθη είς τήν χειροτονίαν εἰς Ἐπίσκοπον τοῦ φἰλου του
(νῦν μακαριστοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου Βελγίου κτλ)
π. Μαξίμου Μαστίχη, κυρίως διά νά ψάλλῃ.
Λόγῳ τοῦ μεγάλου συνωστισμοῦ ἀλλά καί τῶν τεχνικῶν μέσων τῆς ἐποχῆς
δέν κατέστη δυνατόν νά γίνῃ καλή μαγνητοφώνησις, πάντως ἀκούεται κατανυκτική.

Τό συνημμένον "Ἄξιον ἐστίν" τοῦ Χατζηαθανασίου ἀκούεται κάπως εὐκρινῶς.
Συμψἀλλει ἐλαφρῶς ὁ ἐπίσης ἀείμνηστος Παντελῆς Βουλγαράκης, Πρωτοψἀλτης ἐκ Καβάλας.

Ἐντός τῶν τελευταίων 5 ἔτῶν ἐκοιμήθησαν καί οἱ τρεῖς ἀνωτέρω,
αἰωνία αύτῶν ἡ μνἠμη....

Ἐπίσης ἐπισυνάπτεται καί μία ἰδιόχειρος ἐπιστολή τοῦ π. Νικολάου διά τήν ἀνωτέρω χειροτονίαν.

View attachment 87371

View attachment 87372
Ευχαριστίες για τα ντοκουμέντα. Αν δεν σας κάνει κόπο, αναρτήστε και ό,τι άλλο, μουσικό ή μη, διασώζεται από τη χειροτονία. Ο κυρός Μάξιμος υπήρξε λάτρης της Βυζ. Μουσικής και γνώστης της τέχνης του ισοκρατήματος από τα φοιτητικά του χρόνια στη Χάλκη, όπου διήκουσε μαθήματα ΒΜ από τον Κ. Πρίγγο.

Ευχής έργον είναι να έρθει κάποτε στο φως και η εις επίσκοπον χειροτονία του πρώην Βελγίου Παντελεήμονος, με προσκεκλημένο ιεροψάλτη τον αείμνηστο Θρ. Στανίτσα.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#7
Ευχαριστίες για τα ντοκουμέντα. Αν δεν σας κάνει κόπο, αναρτήστε και ό,τι άλλο, μουσικό ή μη, διασώζεται από τη χειροτονία. Ο κυρός Μάξιμος υπήρξε λάτρης της Βυζ. Μουσικής και γνώστης της τέχνης του ισοκρατήματος από τα φοιτητικά του χρόνια στη Χάλκη, όπου διήκουσε μαθήματα ΒΜ από τον Κ. Πρίγγο.
....
Εὐχαρίστως σᾶς παραθέτω μερικά ἀκόμη ντοκουμέντα.
1)Γνωστοποίησιν (Ἑλληνιστί, Ὁλλανδιστί) τῆς χειροτονίας.
View attachment 1977 ΧΕΙΡΟΡΟΝΙΑ ΕΥΜΕΝΕΙΑΣ ΜΑΧΙΜΟΥ.jpg

2)Δύο ἀρχεῖα ἡχογραφήσεων, συνολικῆς διαρκείας περίπου 3 ὡρῶν.
https://bzquality.wordpress.com/recordings/

Εἰς τήν ἀρχήν, προτοῦ ἔλθῃ πολύς κόσμος ὕπῆρχε σχετική ἡσυχία.
Θά διακρίνετε τόν Θεοφιλέστατον εἰς τάς Αἰτήσεις.
Καί βεβαίως τόν π.Νικόλαον Ἰωσηφίδην καί τόν Π.Βουλγαράκην.

Δέν εἶναι τῆς παρούσης, ἀλλά ἐν συντομίᾳ, ὁ Θεοφιλέστατος ἦτο ἁπλούστατος μέ τήν ἀγνότητα τοῦ παιδιοῦ.
Εἶχα τήν καλήν τύχην/εὐλογίαν νά τοῦ ψάλλω (" Ὁ μονόφθαλμος είς τήν χώραν τῶν τυφλῶν βασιλεύει ")
εἰς τό Ροττερντάμ καί Οὐτρέχτην, ἦτο γλυκύτατος, φιλόμουσος, παραδοσιακός.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#8
Τό εὑρῆκα θαμμένο τώρα καί εἶναι ἐπίκαιρον:

Θεία Λειτουργία Χριστουγένων 1968 Rotterdam Ὁλλανδίας. Τότε Ἀρχιμ. Μάξιμος Μαστίχης, Πρωτοψάλτης Παντελῆς Βουλγαράκης ἐκ Καβάλας

Ἐπί τῇ εὐκαιρία, παρακαλῶ ὅποιον γνωρίζῃ βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ Παντελῆ Βουλγαράκη νά μοῦ στείλη Π.Μ. διά νά ἐρωτήσω κάτι.


Κατέβασμα:

https://bzquality.wordpress.com/recordings/
 
Top