11. Ἀκολουθία Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου Σεβαστείας

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἀνεβάζω καί τήν ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Ὑμνογράφου τῆς Μ.τ.Χ.Ε Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου ποιηθεῖσαν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Βλασίου, Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας, ὑπάρχουσαν εἰς τό ἀρχεῖον τοῦ Ναοῦ μας.
Ἔχουμε καί τήν προηγουμένην σέ νεώτερη ἔκδοση, ἀλλά καί τῆς «Ἀνέμης» εἶναι καθαρή.

θεῖος βλαστός, τὸ ἄνθος τὸ ἀμάραντον, ἀμπέλου Χριστοῦ, τὸ κλῆμα τὸ πολύφορον, θεοφόρε Βλάσιε, τοὺς ἐν πίστει τελοῦντας τὴν μνήμην σου, εὐφροσύνης πλήρωσον τῆς σῆς, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

 

Attachments

  • St. Vlassios-final.pdf
    6.9 MB · Views: 1,491

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
Η Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου από το βιβλίο "Κορινθιακόν Αγιολόγιον" του μακαριστού μητροπολίτου κ.κ. Παντελεήμωνος Καρανικόλα έκδοση 1977.
 

Attachments

  • Ακολουθία Αγίου Βλασίου_Κορινθιακόν Αγιολόγιον Παντελεήμωνος Καρανικόλα_1977.pdf
    1.1 MB · Views: 200
Top