11. Ἀκολουθία Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου Σεβαστείας

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἀνεβάζω καί τήν ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Ὑμνογράφου τῆς Μ.τ.Χ.Ε Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου ποιηθεῖσαν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Βλασίου, Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας, ὑπάρχουσαν εἰς τό ἀρχεῖον τοῦ Ναοῦ μας.
Ἔχουμε καί τήν προηγουμένην σέ νεώτερη ἔκδοση, ἀλλά καί τῆς «Ἀνέμης» εἶναι καθαρή.

θεῖος βλαστός, τὸ ἄνθος τὸ ἀμάραντον, ἀμπέλου Χριστοῦ, τὸ κλῆμα τὸ πολύφορον, θεοφόρε Βλάσιε, τοὺς ἐν πίστει τελοῦντας τὴν μνήμην σου, εὐφροσύνης πλήρωσον τῆς σῆς, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

 

Attachments

Ευθύμιος

Παλαιό Μέλος
#3
Ο Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου Βλασίου, επισκόπου Σεβαστείας, ποίημα μακαριστού Γέροντα Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, εδώ (από την αξιόλογη σελίδα, orp.gr κάτω-κάτω): http://www.orp.gr/?p=1772
 
Last edited by a moderator:

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
#6
Η Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου από το βιβλίο "Κορινθιακόν Αγιολόγιον" του μακαριστού μητροπολίτου κ.κ. Παντελεήμωνος Καρανικόλα έκδοση 1977.
 

Attachments

Top