11. Ἀκολουθία Ἁγίας Θεοδώρας βασιλίσσης Ἄρτης

nektar

νεοαρχάριος
Συνημμένως ἀναρτᾶται Βίος & Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Θεοδώρας, βασιλίσσης Ἄρτης (Μνήμη 11/3, Ἀνακομιδὴ 20/3, Παράκλησις, Βίος, Ἱστορικά, Μνημεῖα) σὲ τρεῖς μορφές, σὲ ἕνα ἀρχεῖο pdf (ἐντὸς zip), σὲ 178 ἀρχεῖα εἰκόνος jpg καὶ ἕνα ἀρχεῖο μὲ τοὺς συνδέσμους γιὰ τὴν ἐκ νέου καταφόρτωσι τῶν εἰκόνων.

Ἡ διαδικασία, ποὺ ἀκολουθήθηκε γιὰ τὴν ὁμαδικὴ καταφόρτωσι, περιγράφεται ἐδῶ.


Ἡ Ἁγία Θεοδώρα ἦταν θυγατέρα τοῦ Ἰωάννη Πετραλίφη, ποὺ ἐπὶ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ εἶχε διοριστεῖ ἄρχοντας τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ μητέρα της καταγόταν ἀπὸ μία τῶν εὐγενεστέρων οἰκογενειῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ Θεοδώρα ἦταν πολὺ ὄμορφη στὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ στὴν ψυχή. Πῆρε σύζυγο τὸν Μιχαὴλ Δούκα, ποὺ ἀναδείχτηκε ἄρχοντας τῆς Ἠπείρου. Καὶ στὸ ἀξίωμά της αὐτό, ἡ Θεοδώρα, διατήρησε ὅλη τὴν ταπεινοφροσύνη της καὶ τὴν χριστιανικὴ ἁπλότητα. Ἀγαποῦσε νὰ καταγίνεται μὲ φροντίδες γιὰ τοὺς φτωχούς, τοὺς ἀσθενεῖς, τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανά. Ἀλλὰ μεγάλη δοκιμασία περίμενε τὴν ἁγία αὐτὴ ψυχή. Ὁ σύζυγός της Μιχαὴλ Δούκας, μπλέχτηκε μὲ κἄποια Γαγρίνη· τόσο πολὺ ξεμυαλίστηκε ἀπ᾿ αὐτή, ὥστε παραγκώνισε ἐντελῶς τὴν Θεοδώρα καὶ γλεντοκοποῦσε χωρὶς φειδὼ μὲ τὴν Γαγρίνη. Ἡ Θεοδώρα, ἐδῶ ἔδειξε τὸ ψυχικό της μεγαλεῖο καὶ ἔμεινε ἀτάραχη, προσευχομένη στὸν Θεὸ γιὰ τὸν σύζυγό της. Καὶ ὁ Θεὸς εὐλόγησε, ὥστε ὁ Μιχαήλ, κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῆς ἀγανάκτησης τοῦ λαοῦ καὶ τῶν προκρίτων τῆς Ἠπείρου, νὰ συνέλθει καὶ νὰ διώξει τὴν Γαγρίνη ἀπὸ κοντά του. Μὲ δάκρυα ζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τὴν Θεοδώρα καὶ ἀπὸ τότε ἔζησαν μὲ πνεῦμα Θεοῦ μέσα στὸ παλάτι. Ὅταν μετὰ ἀπὸ καιρὸ πέθανε ὁ Μιχαήλ, ἡ Θεοδώρα ἀποσύρθηκε στὸ μοναστήρι τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ποὺ ἡ ἴδια εἶχε κτίσει, καὶ ἐκεῖ παρέδωσε τὴν ἁγία της ψυχή.
 

Attachments

  • 03_11_agia_8eodwra_basilissa_arths_[iwb]_+03_20_anakomidh_[serafeim_arths]_1pdf.zip
    24.9 MB · Views: 551
  • 03_11_agia_8eodwra_basilissa_arths_[iwb]_+03_20_anakomidh_[serafeim_arths]_178jpg.zip
    24.3 MB · Views: 256
  • 03_11_agia_8eodwra_basilissa_arths_[iwb]_+03_20_anakomidh_[serafeim_arths]_links.doc
    44.5 KB · Views: 371
Top