10-11-2019 Κυρ ΚΑ΄ Η΄ Λουκά Εσπερινός & Ορθρος

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 10-11-2019 Εσπερινός & Ορθρος ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ Εωθ Ι.
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

 • 10-11-2019 Εσπερινός ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ.pdf
  187.6 KB · Views: 10
 • 10-11-2019 Ορθρος ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ Εωθ Ι..pdf
  329.8 KB · Views: 43
 • 10-11-2019 Εσπερινός ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ.docx
  92.4 KB · Views: 2
 • 10-11-2019 Ορθρος ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ Εωθ Ι..docx
  113.6 KB · Views: 9
Top