10. Ἀκολουθία Ἁγίου Μάρτυρος Μιλτιάδου

chriskont

Παλαιό Μέλος
#1
Ανεβάζω την ακολουθία του Αγίου μάρτυρος Μιλτιάδου που ο μοναδικός παγκοσμίως ναός του υπάρχει στην Κάρπαθο. Εγκαινιάστηκε το 2004. Ο ιερομόναχος Μιλτιάδης που του τηλεφώνησα σήμερα, εξ ού και ο ναός, σκοπεύει να επανεκδόσει την ακολουθία η οποία έχει τις 2 ωδές των κανόνων μονο α και γ. Η ακολουθία όπως μου είπε συνετέθη από τον π. Χριστόδουλο ηγούμενο της μονής Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου στον Κάλαμο Αττικής. Θα προστεθούν εν προκειμένω και οι υπόλοιπες ωδές.Φέτος η εορτή μετατίθεται στη Δευτέρα του Πάσχα.

Ο Άγιος είναι μεταξύ των 40 μαρτύρων. Όπως το συναξάριο (ημερήσιος συναξαριστής). Αν είδατε τον ονομαστικό συναξαριστή στο διαδίκτυο δεν τον αναφέρει και αναφέρει τον άλλο Μιλτιάδη Πάπα Ρώμης.
Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἀφρικανός, Θεόδωρος, Μάξιμος, Πομπήιος καὶ Τερέντιος μαρτύρησαν τὸ ἔτος 250 μ.Χ., ἐπὶ αὐτοκράτορος Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.) καὶ ἡγεμόνος Φουρτουνιανοῦ, στὴν Καρθαγένη τῆς Ἀφρικῆς μαζὶ μὲ ἄλλους τριάντα ἐννέα Χριστιανούς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα εἶναι: Ἀνάξαρχος, Ἀναξιμένης, Ἀριστείδης, Δημάρατος, Δημοκλής, Δημοσθένης, Διονύσιος, Ἐπαμεινώνδας, Ἐτεοκλής, Ζήνων, Ἠλίας, Ἡρακλῆς, Ἡσαΐας, Ἡφαιστίων, Θεμιστοκλῆς, Θεόφραστος, Θησεύς, Θωμᾶς, Ἰσοκράτης, Λουκᾶς, Μακάριος, Μιλτιάδης, Μνήσαρχος, Ξενοφῶν, Ὅμηρος, Παρμενίων, Πελοπίδας, Περικλῆς, Πίνδαρος, Πολύβιος, Πολύνικος, Προμηθεύς, Σοφοκλῆς, Σωκράτης, Τιμόθεος, Τίτος, Φιλοποίμην, Φωκίων καὶ Χρόνιος.

Οἱ Ἅγιοι συνελήφθησαν, ἐπειδὴ ἦταν Χριστιανοὶ καὶ δοκιμάσθηκαν μὲ πολλὰ βασανιστήρια. Πρῶτα τοὺς χτύπησαν ὑπερβολικά, μέχρις ὅτου φάνηκαν τὰ σπλάγχνα τους, στὴν συνέχεια μὲ πυρωμένα καρφιὰ τοὺς τρύπησαν τὰ ἰσχία καὶ ἐπάνω σὲ αὐτὰ ἔριξαν ξύδι καὶ ἁλάτι. Ἀφοῦ ὅμως προσευχήθηκαν, κατέστρεψαν τὰ ξόανα, τοὺς βωμοὺς καὶ τοὺς ναοὺς τῶν εἰδωλολατρῶν. Στὸ τέλος, μετὰ τὶς φρικτὲς βασάνους, ἀποκεφαλίσθηκαν.

Με την ευκαιρία επισυνάπτω και εξι ωδές του κανόνος του μάρτυρος που λείπουν από την αρχική ακολουθία. Είναι δικής μου συνθέσεως και τις απέστειλα στον πατέρα Μιλτιάδη στην Κάρπαθο για να τις έχει για την αυριανή εορτή του μάρτυρος (εκ μεταθέσεως).
 

Attachments

Last edited by a moderator:

souldatos

Στέφανος Σουλδάτος
#2
Παλαιότερα το τυπογραφείο "Ο Απόστολος Βαρνάβας" είχε εκτυπώσει εικόνα των εν Αφρική μαρτυρησάντων 40 μαρτύρων (με αρχαία ελληνικά ονόματα, π.χ. Σοφοκλής, Περικλής, Δημοσθένης, κλπ), στην οποία συμπεριλαμβανόταν και ο Άγιος Μιλτιάδης, ντυμένος στρατιωτικός. Στο ίντερνετ βρήκα την παρακάτω περιγραφή. Πρόκειται για τον ίδιο Άγιο;


Ὁ Ἅγιος Μιλτιάδης ἢ Μελχιάδης ἦταν πάπας Ρώμης (311 – 314 μ.Χ.). Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ καὶ εἶναι γνωστὸς ὡς Μελχιάδης ὁ Ἀφρικανός. Ὑπ’ αὐτοῦ συγκλήθηκε τὸ ἔτος 313 μ.Χ. Σύνοδος στὸ Λατερανὸ τῆς Ρώμης, ἡ ὁποία καταδίκασε τὸν Δονάτο καὶ ἀθώωσε τὸν Ἐπίσκοπο Καρχηδόνος Καικιλιανό. Ἐπὶ τῆς ἐποχῆς του ἐξεδόθησαν τὰ περὶ ἀνεξιθρησκείας ἔδικτα (διατάγματα) τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων Γαλερίου, Κωνσταντίνου καὶ Λικινίου. Ὁ Ἅγιος Μιλτιάδης ἢ Μελχιάδης μαρτύρησε, κατὰ τὸ Ρωμαϊκὸ Μαρτυρολόγιο, ἐπὶ αὐτοκράτορος Μαξιμίνου (307 – 313 μ.Χ.) καὶ ἐνταφιάσθηκε στὴν Ἀππία ὁδό, κοντὰ στὴ νεκρόπολη τοῦ Ἁγίου Καλλίστου.
 
Last edited:

tb---

τσοπάνης
#3
Καλημέρα σας.
Μπορεί κάποιος φιλόμουσος και επί των συνθέσεων έμπειρος να μελοποιήσει τα ακόλουθα;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Δόξα...
Ἦχος πλ α'.
Δεῦτε τῶν πιστῶν οἱ χοροὶ θεάσασθαι τί καινὸν πεποίηκεν ὁ δῆμος τῶν ἀνόμων, τῶν τοῖς εἰδώλοις τὸ σέβας ἀπονεμόντων σφαλερῶς· Δίκαιον ἄνδρα τοῖς ξοάνοις μὴ λατρεύοντα, φθόνῳ κατέκριναν, καὶ βασάνοις προδόντες, πικρῶς οἱ δεινοὶ ἐθανάτωσαν. Καὶ ταῦτα πάσχων ἐβόα Μιλτιάδης ὁ Μάρτυς· ἄφες αὐτοῖς, Πάτερ, τὴν ἁμαρτίαν ταύτην, ἵνα χαίρων εἰσέλθω πρὸς τὴν ἀγήρω μακαριότητα.


Δόξα Πατρί...
Ἦχος πλ. δ'.
Δεῦτε πιστῶν αἱ χορεῖαι πᾶσαι θεοπρεπῶς, νῦν φαιδρυνθῶμεν τῇ θείᾳ πανηγύρει, Μιλτιάδου τοῦ μάκαρος, τοῦ ὑπὲρ Χριστοῦ μὲν ἀθλήσαντος, τὴν δὲ πλάνην νικήσαντος, καὶ δαιμόνων καθελόντος, τὴν ἐξουσίαν κραταιῶς, ῥοπῇ θείᾳ μυστικῶς, ἡμῖν τε τρῖβον πρὸς οὐρανὸν διανοίγοντος, τοῖς τοῦτον γεραίρουσι.


Ἕτερον Ἰδιόμελον τοῦ Ἁγίου.
Ποίημα Μιλτιάδου Ἱερομόναχου.
Ἦχος πλ. α'.
Δεῦτε φιλομάρτυρες πάντες, πνευματικὴν χορείαν συγκροτήσωμεν, πρὸς ΰμνον και δοξολογίαν τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ· διὰ γὰρ τοῦ ἐν μάρτυσι περιφανοῦς, τοῦ ἁγίοις ὁμοτίμου, Μιλτιάδου τοῦ σεπτοῦ, ἡμᾶς πληροῖ πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως. Μιμησόμεθα αὐτοῦ τὴν ἀναμφίβολον πίστιν, τὴν ἄοκνον ἐγκράτειαν, τὴν διηνεκῆ ὁμολογίαν, καὶ θείαν ἐγκαρτέρησιν. Θαρρούντων δὲ ἡμῶν εἰς τὴν πρὸς Θεὸν αὐτοῦ παρρησίαν, καὶ τιμώντων εὐλαβῶς τὴν ἐνιαύσιον αὐτοῦ μνήμην, ἀντιδωρήσεται ἡμῖν, χάριν καὶ πρεσβείαν, πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν.
 
Last edited:

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#4
Η φράση "Δεῦτε τῶν πιστῶν οἱ χοροὶ θεάσασθε τί καινὸν πεποίηκεν ὁ δῆμος τῶν ἀνόμων" είναι κάπως αδόκιμη για ανοσιούργημα.

Αφού το δοξαστικό ακολουθεί ούτως ή άλλως τη δομή του αντίστοιχου των Ωρών της Μεγάλη Παρασκευής, μπορεί κάλλιστα να λεχθεί "τι συνεβουλεύσατο".
 

tb---

τσοπάνης
#5
Καλημέρα σας.
Μπορεί κάποιος φιλόμουσος και επί των συνθέσεων έμπειρος να μελοποιήσει τα ακόλουθα;


Ἦχος πλ. δ'.
Δεῦτε πιστῶν αἱ χορεῖαι πᾶσαι θεοπρεπῶς, νῦν φαιδρυνθῶμεν τῇ θείᾳ πανηγύρει, Μιλτιάδου τοῦ μάκαρος, τοῦ ὑπὲρ Χριστοῦ μὲν ἀθλήσαντος, τὴν δὲ πλάνην νικήσαντος, καὶ δαιμόνων καθελόντος, τὴν ἐξουσίαν κραταιῶς, ῥοπῇ θείᾳ μυστικῶς, ἡμῖν τε τρῖβον πρὸς οὐρανὸν διανοίγοντος, τοῖς τοῦτον γεραίρουσι.
Η ανταπόκριση ήταν άμεση και δείχνει την δύναμη του Ψαλτολογίου.

Ο κ.Τσακίρογλου μελοποίησε , ο κ. Αγροκώστας ηχογράφησε. Τους ευχαριστώ θερμά.

Το ανεβάζω σκέτο και χωρίς ίσο και λοιπά, και στο μέλλον θα το φτιάξουμε και χορωδιακά από διάφορους εξ αποστάσεως φίλους ηχογραφώντας σε ξεχωριστά κανάλια έκαστος και μιξάροντας στο τέλος.

Υ.Γ.Έρχονται και άλλα στο μέλλον ~

Ας γίνουν οι κατάλληλες ενημερώσεις στα αντίστοιχα θέματα ηχογραφήσεων και μουσικών κειμένων από τους κ. συντονιστές, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 

Attachments

souldatos

Στέφανος Σουλδάτος
#6
Βελτίωσα λίγο την εμφάνιση της ακολουθίας, ρυθμίζοντας ομοιόμορφα όλες τις αποστάσεις, τα περιθώρια, κλπ. Πήρα το θάρρος να προσθέσω μερικά γνωστά ονόματα μαρτύρων στο Συναξάριο. Όποιος θέλει, μπορεί να προσθέσει τους απαραίτητους τόνους για να γίνει πολυτονικό.
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Βελτίωσα λίγο την εμφάνιση της ακολουθίας, ρυθμίζοντας ομοιόμορφα όλες τις αποστάσεις, τα περιθώρια, κλπ. Πήρα το θάρρος να προσθέσω μερικά γνωστά ονόματα μαρτύρων στο Συναξάριο. Όποιος θέλει, μπορεί να προσθέσει τους απαραίτητους τόνους για να γίνει πολυτονικό.
Μέ κάποιες ἐλάχιστες περαιτέρω βελτιώσεις καί αὐτά πού ζήτησες (ἐπίσης πρόσθεσα καί τήν ὁδηγία αὐτομέλου στούς αἴνους).

 

Attachments

Top