10. Μουσικά Ἁγίου Μάρτυρος Μιλτιάδου

tb---

τσοπάνης
#3
[Σημ. συντ. Το παρακάτω μήνυμα μεταφέρθηκε από εδώ, όπου και σχετική ακολουθία.]

Καλημέρα σας.
Μπορεί κάποιος φιλόμουσος και επί των συνθέσεων έμπειρος να μελοποιήσει τα ακόλουθα;


Ἦχος πλ. δ'.
Δεῦτε πιστῶν αἱ χορεῖαι πᾶσαι θεοπρεπῶς, νῦν φαιδρυνθῶμεν τῇ θείᾳ πανηγύρει, Μιλτιάδου τοῦ μάκαρος, τοῦ ὑπὲρ Χριστοῦ μὲν ἀθλήσαντος, τὴν δὲ πλάνην νικήσαντος, καὶ δαιμόνων καθελόντος, τὴν ἐξουσίαν κραταιῶς, ῥοπῇ θείᾳ μυστικῶς, ἡμῖν τε τρῖβον πρὸς οὐρανὸν διανοίγοντος, τοῖς τοῦτον γεραίρουσι.
Η ανταπόκριση ήταν άμεση και δείχνει την δύναμη του Ψαλτολογίου.

Ο κ.Τσακίρογλου μελοποίησε , ο κ. Αγροκώστας ηχογράφησε. Τους ευχαριστώ θερμά.

Το ανεβάζω σκέτο και χωρίς ίσο και λοιπά, και στο μέλλον θα το φτιάξουμε και χορωδιακά από διάφορους εξ αποστάσεως φίλους ηχογραφώντας σε ξεχωριστά κανάλια έκαστος και μιξάροντας στο τέλος.

Υ.Γ.Έρχονται και άλλα στο μέλλον ~
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Top