09. Ἀκολουθία Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Το μηναιο το ειδα πριν , αλλα στερειται λιτης κλπ (εχουμε αγρυπνια) .
Τά Δίπτυχα 2016 προβλέπουν ἰδιόμελα λιτῆς. Εἶναι τά προβλεπόμενα Εἰς τὸ μεσονυκτικόν (λιτή δηλαδή). Τό θέμα ἔχει ἀντιμετωπισθεῖ κι ἐδῶ, χωρίς νά ἔχω τήν δυνατότητα ἀναρτήσεως τῆς εἰδικῆς φυλλάδας.
Τό ὑμνολογικό ὑλικό εἶναι πλούσιο πάντως, καθόσον τό μηναῖον προβλέπει τήν ἀκολουθία πάντοτε ἐντός Τεσσαρακοστῆς.

 
Αν έχει κάποιος, άς ανεβάσει την πανηγυρική ακολουθία των Αγίων που ψάλλεται στην πανήγυρη της Μονής Ξηροποτάμου! Εχει εκδοθεί από την Μονή ΓΟΧ Αγίου Αρτεμίου Κορυδαλλού, με επιμέλεια Θεοχάρη Προβατάκη!
 
Top