08-09-2019 Κυριακή προ της Υψώσεως. Γενέθλιον της Θεοτόκου. (Εσπερινός, Όρθρος & Λειτουργία)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 08-09-2019 Κυριακή προ τῆς Υψώσεως. Το Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου. Ηχος γ΄ εωθ. α΄ (Εσπερινός, Όρθρος & Λειτουργία)
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

Top