08. Υπακοή & Συναξάριον

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Σήμερα ψάλλοντας ὁ χορός τήν Ὑπακοή ἀπό τό μέλος τοῦ μακαριστοῦ π. Κων. Παπαγιάννη καί παρακολουθώντας ἐγώ ἀπό τοῦ βήματος τά λειτουργικά κείμενα, διεπίστωσα ὅτι ὁ μακαριστός ἔχει ἄλλο ἀκροτελεύτιο. Τό βλέπετε πουθενά ἀλλοῦ;


Ἐπίσης, τό σημερινό Συναξάριον στό Μηναῖον κλείνει μέ «Διήγησις περὶ ἀγάπης πάνυ ὠφέλιμος», κάτι πού στούς καιρούς μας δέν ἀναγινώσκεται. Ὁ ἀναγνώστης προχωρώντας δέν βρίσκει τό σύνηθες κλείσιμο. Αὐτό ἄς τό προσθέσουμε ἀπό τίς ἄλλες θεομητορικές ἑορτές:
Ταῖς τῆς Θεοτόκου [ἁγίαις] πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον [καὶ σῶσον] ἡμᾶς [ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος]. Ἀμήν.​
 
Last edited:

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#2

Σήμερα ψάλλοντας ὁ χορός τήν Ὑπακοή ἀπό τό μέλος τοῦ μακαριστοῦ π. Κων. Παπαγιάννη καί παρακολουθώντας ἐγώ ἀπό τοῦ βήματος τά λειτουργικά κείμενα, διεπίστωσα ὅτι ὁ μακαριστός ἔχει ἄλλο ἀκροτελεύτιο. Τό βλέπετε πουθενά ἀλλοῦ;Στο Μουσικόν Μηνολόγιον του Σεπτεμβρίου του π. Κων. Παπαγιάννη το ακροτελεύτιο έχει ως εν τω μηναίω (επισυνάπτω). Ίσως πρόκειται περί σφάλματος εξ αντιγραφής. Δεν συναντώ τέτοια κατάληξη σε όσες πηγές υπάρχουν στο "Ψ". Η υπακοή απουσιάζει παντελώς από χφ. Μηναία Μονής Λειμώνος (Ms Lesbiacus Leimonos 10, 94), Πανθέκτη τ. α΄ 1817, Ανθολόγιο 1776, Μηνολόγιο τ. β΄ 1852.
 

Attachments

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Συναντῶ μόνο τὴν κατάληξη «...λυτρούμενος ἐκ φθορᾶς τὴν ζωὴν ἡμῶν»

(χφ. Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης/Πέζαρου 11 μηναῖα ιστ' αἰ. φ. 43r καὶ Μηναῖον Σεπτεμβρίου ἔκδ. 1592).
 
Top