08. Μεσῴδιον κάθισμα ὁσίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Δὲν ἔχω πρόσβαση σὲ χφφ. μηναῖα Ἰανουαρίου γιὰ νὰ ἐντοπίσω τὸ ἐκπεσὸν μεσᾠδιον κάθισμα τοῦ ὁσίου Γεωργίου.
 

chriskont

Παλαιό Μέλος
κ Θεοδωράκη στο μηναίο δεν υπάρχει μεσώδιο κάθισμα του Γεωργίου Χοζεβίτου, αντ αυτού έχει της Αγίας Δομνίκης. Επισυνάπτω το μεσώδιο κάθισμα από τη φυλλάδα του αγίου, ποίημα Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. Έχω τη φυλλάδα αλλά λόγω Κυριακής δεν την ανέβασα. Αντιθέτως ανέβασα της Αγίας Κυράννας. Η ακολουθία του αγ Γεωργίου υπάρχει στο blog του κ Τσουμελέκα www.neofaneisagioi.blogspot.com στο Δεκέμβριο. Παρεμπιπτόντως παραθέτω και το προσωπικό μου blog www.kontaxischris.blogspot.com.
 

Attachments

  • georgios1.tif
    769 KB · Views: 4

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
κ Θεοδωράκη στο μηναίο δεν υπάρχει μεσώδιο κάθισμα του Γεωργίου Χοζεβίτου,
Αὐτό τό ξέρει κ. Κονταξῆ, γι᾿ αὐτό τό ψάχνει, ὡς βέβαιον ὅτι ὑπῆρχε ἀλλά ἐξέπεσε.

Δὲν ἔχω πρόσβαση σὲ χφφ. μηναῖα Ἰανουαρίου γιὰ νὰ ἐντοπίσω τὸ ἐκπεσὸν μεσᾠδιον κάθισμα τοῦ ὁσίου Γεωργίου.

Δέν ἐνδιαφέρεται γιά νέα ἀκολουθία. Εὐχαριστοῦμε γιά τίς πληροφορίες καί ἀναρτήσατε ἤ πληροφορήσατε στίς οἰκεῖες ὑποενότητες ὅποτε νομίζετε.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«Τοῦ ὁσίου κάθισμα ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον λόγον.

Τὸν πολὺν ἐν ἀσκήσει καὶ περιβόητον, τοῦ οὐρανοῦ τὸν πολίτην καὶ τῶν πιστῶν πρεσβευτήν, ἀνυμνήσωμεν τανῦν καὶ μεγαλύνωμεν. Τὸν εὐδοκήσαντα καὶ γὰρ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ ἐσπούδασε θεραπεῦσαι, διὰ πόνων ἀμέμπτων ὄντως καὶ τῆς ἐνδόξου αὐτοῦ βιοτῆς»

(χφφ. Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 572 μηναῖα Δεκεμβρίου-Ἰανουαρίου ιδ’ αἰ. σ. 196 καὶ 581 μηναῖο Ἰανουαρίου ιδ’ αἰ. φφ. 107v-108r μέ «νυνί» ἀντί «τανῦν»).
 
Top