08. Μεσώδια καθίσματα - Θεοτοκίον

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ27

Νέο μέλος
Το θεοτοκίον του μεσωδίου καθίσματος του Όρθρου της Οσίας Πελαγίας (το οποίο και θα ψάλουμε την προσεχή Κυριακή) υπάρχει στην ίδια θέση και στον Όρθρο της 15ης Ιουλίου, χωρίς την πλεονάζουσα φράση "Θεοτόκε πανάχραντε", δηλαδή "ἀπαύστως ἱκέτευε, ὑπὲρ πάντων τῶν δούλων σου, πρεσβεύουσα αὐτῷ ἐκτενῶς...". Με τη διόρθωση αυτή ταιριάζει ακριβώς ως προσόμοιο του "Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον".
 
Πάντως εἶναι ἀξιοπρόσεκτο, ὅτι σέ ὅσα Μηναῖα (μπόρεσα καί) εἶδα ἀπό τοῦ 16ου ἕως 19ου αἰ. παντοῦ ὑπάρχει αὐτή ἡ «προσθήκη», πού νομίζω ὄτι δέν πρόκειται γιά προσθήκη...
Καί μέ αὐτή τή φράση (ἄνετα) ψάλλεται (ἐπί αἰῶνες) καί ἄν κανείς ψάξει θά συναντήσει καί ἄλλα προσόμοια κατά τό «Σοφίαν καὶ Λόγον», πού στά μάτια μας φαίνεται νά ὑπάρχει πλεονάζουσα φράση...
 
Back
Top