08. Δεῦτε λαοί, ᾄσωμεν [ᾆσμα/πάντες] Χριστῷ τῷ Θεῷ

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ὁ εἱρμός τῆς α΄ ᾠδῆς τοῦ α΄ κανόνος τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου ἄκουσα ἐδῶ νά ἀποδίδεται Δεῦτε λαοί, ᾄσωμεν πάντες Χριστῷ τῷ Θεῷ...
Δέν τό συναντῶ ἔτσι πουθενά. Ἐσεῖς;

Σημ.: Τοποθέτησα τό θέμα στόν Σεπτέμβριο τοῦ Μηναίου, ἄν καί ὁ εἱρμός συναντᾶται καί ἀλλοῦ καί εἶναι βασικά (ἀναστάσιμος) τῆς Παρακλητικῆς.


 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis

Ὁ εἱρμός τῆς α΄ ᾠδῆς τοῦ α΄ κανόνος τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου ἄκουσα ἐδῶ νά ἀποδίδεται Δεῦτε λαοί, ᾄσωμεν πάντες Χριστῷ τῷ Θεῷ...
Δέν τό συναντῶ ἔτσι πουθενά. Ἐσεῖς;

Ειρμολόγιον Ιωάννου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ειρμολόγιον Ιωάννου.
Εὐχαριστῶ. Σέ λειτουργικά κείμενα πάντως καί στό εἱρμολόγιον Εὐστρατιάδου δέν ὑπάρχει. Οὔτε ὁ Στανίτσας στίς ἠχογραφήσεις πού ἀνέβηκαν τό λέει ἔτσι.
Σέ ἄλλα μουσικά συναντᾶται;


 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Ο ειρμός από τον Πέτρο Βυζάντιο (1825) "ᾆσμα".
Στο Ειρμολόγιο του Ιωάννου Λαμπαδαρίου (1856) "πάντες".
Σε αυτό του Ανδρέου Τσικνόπουλου (1895) "ᾆσμα".
Μουσικός Πανδέκτης τόμος 3 (1990) "πάντες".
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Εἶναι γνωστά πάντως τά λάθη στά μουσικά βιβλία.
Συντακτικῶς, νομίζω, δέν εὐστοχεῖ τό «πάντες». Ἀφῆστε πού εἶναι ἐπανάληψη τοῦ συνώνυμου «λαοί».

 
Last edited:

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
Ειρμολόγια Ιβήρων 470, Κρυπτοφέρρης Εγ ΙΙ, Αγ. Σάββα 83, Coislin 220 (το τελευταίο νομίζω χρησιμοποίησε ο Ευστρατιάδης) έχουν «ᾇσμα».
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Συναντῶ μόνο τὸν τύπο «ᾇσμα»
(χφφ. Σινὰ Ε 62 εἱλητάριο θ’-ι’ αἰ. ἐκδ. Τὰ νέα εὑρήματα τοῦ Σινὰ 1998 φωτογραφία 234, Λειμῶνος 262 εἱρμολόγιο ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 30v, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 642 παρακλητικὴ ιγ’ αἰ. φ. 63v, Λειμῶνος 10 μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1419 φφ. 68r, 146v, Analecta Hymnica Graeca ἀνέκδοτοι κανόνες 30/10, 5, 12/11, 6, 18/12, 8, 16/ 1, 1, 5, 10/3, 3, 11, 17/4, 1/5, 5, 19/6, 1, 24, 26/7, 5, 17/8, Τριῴδιο ἔκδ. 1586 Καθαρὰ Δευτέρα, Παρακλητικὴ ἔκδ. 1764 Δευτέρα πρωΐ).
 
Top