08. Απορία στο Συναξάρι του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Παλαιό Μέλος
Στη σημερινή ακολουθία (Μυροφόρων) που μας ανέβασε ο φίλος Νεκτάριος μια παραπομπή του φιλου Νεκτάριου σε κείμενα και συγκεκριμένα στον Συναξαριστή,
Αναφαίρει. Ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος ήταν γιός Ζεβεδαίου και Σαλώμης η οποία ήταν αδελφή της Θεοτόκου.
Νοουμένου ότι ο Ιωακείμ και Άννα δεν έκαναν παιδιά και απέκτησαν την Θεοτόκο σε μεγάλη ηλικία,αναφαίρετε κάπου ότι μετά τη Θεοτόκο απόκτησαν και άλλα παιδιά όπως τη Σαλώμη που αναφαίρετε σαν αδελφή της Θεοτόκου:

Επίσης αναφαίρει ο Συναξαριστής ότι ο Ιωάννης αισθανόμενος τον θάνατο του είπε στους μαθητές του και έβγαλαν ένα λάκκο λίγο έξω απο την Έφεσο όπου μπήκε μέσα και κοιμήθηκε εν ειρήνη. Εγώ μέχρι σήμερα γνώριζα ότι ο Άγιος Ιωάννης εκοιμήθη στήν Πάτμο εκεί που έγραψε την Αποκάλυψη.

Μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει για τα ποιό πάνω:
Ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιο βοηθήσει.
 
Στη σημερινή ακολουθία (Μυροφόρων) που μας ανέβασε ο φίλος Νεκτάριος μια παραπομπή του φιλου Νεκτάριου σε κείμενα και συγκεκριμένα στον Συναξαριστή,
Αναφαίρει. Ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος ήταν γιός Ζεβεδαίου και Σαλώμης η οποία ήταν αδελφή της Θεοτόκου.
Νοουμένου ότι ο Ιωακείμ και Άννα δεν έκαναν παιδιά και απέκτησαν την Θεοτόκο σε μεγάλη ηλικία,αναφαίρετε κάπου ότι μετά τη Θεοτόκο απόκτησαν και άλλα παιδιά όπως τη Σαλώμη που αναφαίρετε σαν αδελφή της Θεοτόκου:
Ὁ ὅρος ἀδελφός/ή στήν ΚΔ σημαίνει καί ἐξάδελφος καί συγγενής γενικότερα. Ἐδῶ ἡ Σαλώμη, ἡ μητέρα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, εἶναι θυγατέρα τοῦ Ἰωσήφ, προστάτου τῆς Θεοτόκου. Ἀπό ἐδῶ καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ Ἰωσήφ παρέλαβε σάν παιδί του τή Μαρία (Παναγία). Εἶχαν μεγάλη διαφορά ἡλικίας καί ὁποιαδήποτε ἄλλη σκέψη εἶναι ἀσέβεια καί βλασφημία. Μ᾿ αὐτήν τήν ἔννοια, λοιπόν, ἀναφέρεται ὡς ἀδελφή τῆς Θεοτόκου.
Ὁ Ἰωσήφ εἶχε καί ἄλλα παιδιά (7: 4 ἀγόρια καί 4 κορίτσια) πρίν, πιό γνωστά μας εἶναι ὁ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος, Σίμων Κανανίτης καί Ἰούδας Θαδδαῖος.
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός «κατά νόμον» ἦταν θεῖος τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὡς νομιζόμενος ἀδελφός Σαλώμης, θυγατρός Ἰωσήφ, μητρός Ἰωάννου.

Επίσης αναφαίρει ο Συναξαριστής ότι ο Ιωάννης αισθανόμενος τον θάνατο του είπε στους μαθητές του και έβγαλαν ένα λάκκο λίγο έξω απο την Έφεσο όπου μπήκε μέσα και κοιμήθηκε εν ειρήνη. Εγώ μέχρι σήμερα γνώριζα ότι ο Άγιος Ιωάννης εκοιμήθη στήν Πάτμο εκεί που έγραψε την Αποκάλυψη.

Μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει για τα ποιό πάνω:
Ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιο βοηθήσει.
Ἡ Πάτμος, ὅπου ἔγραψε καί τήν Ἀποκάλυψη, ἦταν τόπος ἐξορίας, ἡ ὁποία κάποτε τελείωσε καί ἐπέστρεψε στή Μικρά Ἀσία καί συγκεκριμένα στήν Ἔφεσο, ὅπου ἐτελεύτησε.


 
Back
Top