[Ψάχνω] 08. Ακολουθία Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου

Γιώργος 123

Αναγνώστης
#1
Παρακαλώ όποιος έχει την Ακολουθία του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου ας την ανεβάσει, αλλά παρακαλώ όσο πιο σύντομα γίνεται γιατί Δευτέρα βράδυ έχουμε Αγρυπνία στο Ναό μου και η Ακολουθία του Αγίου δεν υπάρχει πουθενά!
Ευχαριστώ
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Κάθισμα ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον λόγον.

Τὸν πολὺν ἐν ἀσκήσει καὶ περιβόητον, τοῦ οὐρανοῦ τὸν πολίτην καὶ τῶν πιστῶν πρεσβευτήν, ἀνυμνήσωμεν τανῦν καὶ μεγαλύνωμεν. Τὸν εὐδοκήσαντα καὶ γὰρ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ ἐσπούδασε θεραπεῦσαι, διὰ πόνων ἀμέμπτων ὄντως καὶ τῆς ἐνδόξου αὐτοῦ βιοτῆς»


(χφφ. μηναῖα Ἰανουαρίου RGB 270 30 ιδ’ αἰ. φ. 99r, ΕΒΕ 572 ιδ’ αἰ. σ. 196 καὶ ΕΒΕ 581 ιδ’ αἰ. φφ. 107v-108r μέ «νυνί» ἀντί «τανῦν»· παρομοίως στὸ χφ. Μ. Μπενάκη ΤΑ 123 μηναῖο Ἰανουαρίου ιε’ αἰ. φ. 1v).
 
Top