[Ψάχνω] 08. Ακολουθία Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου

Γιώργος 123

Αναγνώστης
Παρακαλώ όποιος έχει την Ακολουθία του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου ας την ανεβάσει, αλλά παρακαλώ όσο πιο σύντομα γίνεται γιατί Δευτέρα βράδυ έχουμε Αγρυπνία στο Ναό μου και η Ακολουθία του Αγίου δεν υπάρχει πουθενά!
Ευχαριστώ
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Κάθισμα ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον λόγον.

Τὸν πολὺν ἐν ἀσκήσει καὶ περιβόητον, τοῦ οὐρανοῦ τὸν πολίτην καὶ τῶν πιστῶν πρεσβευτήν, ἀνυμνήσωμεν τανῦν καὶ μεγαλύνωμεν. Τὸν εὐδοκήσαντα καὶ γὰρ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ ἐσπούδασε θεραπεῦσαι, διὰ πόνων ἀμέμπτων ὄντως καὶ τῆς ἐνδόξου αὐτοῦ βιοτῆς»


(χφφ. μηναῖα Ἰανουαρίου RGB 270 30 ιδ’ αἰ. φ. 99r, ΕΒΕ 572 ιδ’ αἰ. σ. 196 καὶ ΕΒΕ 581 ιδ’ αἰ. φφ. 107v-108r μέ «νυνί» ἀντί «τανῦν»· παρομοίως στὸ χφ. Μ. Μπενάκη ΤΑ 123 μηναῖο Ἰανουαρίου ιε’ αἰ. φ. 1v).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/agiologiko_2004.html
ΝΕΑΙ ΑΣΜΑΤΙΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004
7. Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν (sic) Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου",συντεθεῖσα ὑπό τοῦ κ.Εὐαγγέλου Κοτσιομήτη, καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ν. Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς: 8 Ἰανουαρίου).
 
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/agiologiko_2004.html
ΝΕΑΙ ΑΣΜΑΤΙΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004
7. Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν (sic) Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου",συντεθεῖσα ὑπό τοῦ κ.Εὐαγγέλου Κοτσιομήτη, καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ν. Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς: 8 Ἰανουαρίου).
Υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρονικά η συγκεκριμένη ακολουθία στο διαδίκτυο; Κατά την επίσκεψη στην παραπάνω ιστοσελίδα δεν αναφέρεται κάποιο σημείο πώλησης ή και λήψης αυτής.
 

GParal

Νέο μέλος
Καλησπέρα, υπάρχει κάπου φυλλάδα με την Ακολουθία του Οσίου Γεωργίου του Χοζεβιτη; Αναζητώ την παράκληση.
 

mkallergi

New member
Καλησπέρα και καλή χρονιά! 'Εχει μηπως κάποιο μέλος την ακολουθία του Αγιου Γεωργιου του Χοζεβίτου;
 
Top