07-13. Μουσικὰ Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης & τῶν σὺν αὐτῷ)

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
Μια απλή μελοποίηση του προκειμένου του Αποστόλου της αυριανής Κυριακής. Το κείμενο είναι ολόκληρος ο Ψαλμικός στίχος. Είναι το ίδιο προκείμενο με της Κυριακής του πλαγίου του δευτέρου.

Για όσους το ψάλλουν και για όσους δεν προτιμήσουν το προκείμενο των ΤΕ και ΤΣ.

Στην καινούργια έκδοση του ΤΑΣ ο π. Δοσίθεος σημειώνει ολόκληρο τον στίχο. Στο αντιφωνάριό του ο π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης προτιμάει τον μισό, όπως και επικρατεί. Μήπως θα μπορούσαν να μας διαφωτίσουν οι τυπικάρηδες του φόρουμ περί του "ορθοτέρου";
 

Attachments

  • Προκείμενον αποστόλου Κυριακή προ Υψώσεως.pdf
    81 KB · Views: 309

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Κατ᾿ ἀρχάς (συντονιστικῶς) ξεχώρισα τό θέμα ἀπό αὐτό, πού ἔτυχε ἡ ἀπόδοση τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου σέ Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως βαρέος ἤχου. Οὔτε ἡ ἀπόδοση οὔτε ἡ Κυριακή ἔχει κάτι τό ξεχωριστό ἀπό τά μουσικά τοῦ Γενεσίου καί τά ἀναστάσιμα τοῦ τυχόντος ἤχου ἀντίστοιχα.
Καί γιά τό νέο θέμα πού δημιούργησα, πάλι προβληματίστηκα, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει κάτι ἰδιαίτερο, ἐκτός ἀπό τό προκείμενο πού θίγεις καί ἴσως μελλοντικά ἀναρτηθοῦν μουσικά τῆς ἀκολοθίας τῶν μαρτύρων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς (Χρυσοστόμου Σμύρνης κλπ), ἄν κάπου τιμῶνται ἰδιαιτέρως.
Γιά τό προκείμενο θά δώσουμε σύνδεσμο καί ἀπό ἐδῶ, ἀφοῦ δέν πῆγα τό μήνυμά σου κατ᾿ εὐθεῖαν ἐκεῖ, πού ἔχεις ἀναρτήσει καί ἄλλες συνθέσεις σου.

Κατά δεύτερον εὐχαριστοῦμε γιά τήν σύνθεση.

Κατά τρίτον, ὅπως λές, πρόκειται γιά τό προκείμενο τῶν Κυριακῶν τοῦ πλ. β΄. Τό ΤΑΣ στό κεφ. 98 τῶν Ἀπορουμένων (σελ. 550 τῆς ἐκδόσεως πού μνημονεύεις) ἔχει ὅλα τά προκείμενα τῶν ἤχων καί στόν πλ. β΄ τό προβλέπει ὅπως μᾶς τό παρουσιάζεις («Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου καὶ ποίμανον αὐτοὺς καὶ ἔπαρον αὐτοὺς ἕως τοῦ αἰῶνος»).
Στό Ἀντιφωνάριον εἶναι πιό συντετμημένα τά τῶν δ΄, πλ. β΄ καί πλ. δ΄ ἤχων. Στό λειτουργικό βιβλίο «Ἀπόστολος» ἄλλα εἶναι πιό συντετμημένα ἀκόμη. Τό προκείμενον τοῦ γ΄ ἤχου στό ΤΑΣ εἶναι αὐτό πού προτείνουν τά ΤΕ καί ΤΣ (πρβλ. κι ἐδῶ καί ἑπόμενα).
Τό ΤΑγΣ ἐνῶ σέ ἄλλα προκείμενα τῶν Κυριακῶν δίνει καί τό τέλος (παρεμβαλλομένων ἀποσιωπητικῶν) στό τοῦ πλ. β΄ δέν δίνει.

 

petrosg

Petros Gonatas
Καλημέρα σας.

Μήπως υπάρχουν μουσικά κείμενα της ακολουθίας των Μαρτύρων της Μικρασιατικής Καταστροφής (ή τουλάχιστον η ακολουθία);

Ευχαριστώ.
 

Stachys Kapsis

Νέο μέλος
Για όλους τους ιεροψάλτες και φιλόμουσους ανεβάζω τα Δοξαστικά του Εσπερινού και του Όρθρου και τα Απολυτίκια του Αγίου Ιερομάρτυρος και Εθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, εκ της ιδιαιτέρας φυλλάδος ποιηθείσης υπό του Αειμνήστου Μητροπολίτου Πατρών Κυρού Νικοδήμου (Βαλληνδρά).
 

Attachments

  • ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΑΓΊΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ.pdf
    1.8 MB · Views: 262
Top