07-01-2020 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του εσπερινού & του όρθρου για την
07/01/2020 Εσπερινός και Όρθρος Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.
 

Attachments

Top