07. Ἀκολουθία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#2
Δεν έχω δει φυλλάδα για αυτή την εορτή.

Ακόμη και στο βιβλίο "Προδρομάριον" που περιέχει πανηγυρικές ακολουθίες για ήσσονος σημασίες εορτἐς του Βαπτιστού (πχ 3η εύρεση κάρας) ΔΕΝ υπάρχει πανηγυρική ακολουθία για αυτή την εορτή πλην νομίζω κάποιων επιπλέον στιχηρών για αίνους.
 
Top