07. Ἀκολουθία Ἁγίας Μάρτυρος Κυριακῆς

nektar

νεοαρχάριος
Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Κυριακῆς, συντεθεῖσα ὑπὸ Ἰωάννου Νικολαΐδου Τραπεζουντίου (1831). Περιέχει ἐπιπλέον λόγον πανηγυρικὸν καὶ ἀναγνώσματα καραμανλίδικα, τουρκικὴ γλῶσσα γραμμένη μὲ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο. Τὸ κείμενο, πληκτρολογημένο, ἐδῶ. Στὸ πρῶτο συνημμένον ἀρχεῖον pdf, τὸ πρωτότυπον βιβλίον, χειρόγραφον, ἀπόδειξις σαφεστάτη τῆς δι᾿ ἐργασίας ἐξορύξεως ὀφθαλμῶν τῶν ἀντιγραφέων...

* * *

Ἑτέρα Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Κυριακῆς (Ὄρθρος ἀπὸ Ἰδιόμελον κ.ἑ.). Τὸ μὲν πρωτότυπον χειρόγραφον, δυσαγνάγνωστον πάνυ, συνημμένως στὸ δεύτερο pdf. Τὸ δὲ ἄρτι πληκτρολογηθὲν κείμενον, ἑπόμενον εἰς τὸν αὐτὸν σύνδεσμον.

Δεῦτε φιλομάρτυρες πάντες, καὶ τῆς ἁγνείας ἐρασταί, ὁμοφρόνως ᾄσμασιν εὐφημήσωμεν, τὴν Χριστοῦ Παρθενομάρτυρα, τὴν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας καλῶς ἀγωνισαμένην, καὶ τὸ βραβεῖον τῆς κατὰ τῶν εἰδώλων νίκης ἀναδησαμένην, τὴν φερωνύμως κατὰ τῆς πλάνης κυριεύσασαν. Διὸ καὶ πρὸς αὐτὴν βοῶντες ᾄσωμεν· Κυριακὴ ἀθληφόρε ἔνδοξε, γενοῦ ἡμῖν ψυχῶν τε καὶ σωμάτων σωτηρία, καὶ σκέπη ἀσάλευτος, πρεσβεύουσα πρὸς Κύριον, ὑπὲρ ἡμῶν ἀδιαλείπτως, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

* * *

Ἐπίσης, στὴν Ἀνέμη ὑπάρχουν ἀκολουθίαι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς: ἐδῶ (1886) καὶ ἐδῶ (1914) καὶ ἐδῶ (1870). Καὶ ἐδῶ ἀπὸ σελ.87 (1857). {τὸ ἴδιο pdf μὲ τὸ συνημμένο «χειρόγραφον», ποίημα τοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου Νικολαΐδου Τραπεζουντίου}.

Εἰς αἴνεσιν καὶ δοξολογίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος.
 

Attachments

 • 07_07_agia_megalomartys_kyriakh_(1831)_[nikolaidhs].pdf
  966.8 KB · Views: 2,144
 • 07_07_agia_megalomartys_kyriakh_[xeirografon].pdf
  3.1 MB · Views: 1,495
Last edited by a moderator:

theok78

Μέλος
Κατόπιν αδείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου αναρτώ την πανηγυρική ακολουθία της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, που περιέχεται σε τόμο με άλλες 32 ακολουθίες με τίτλο Ασματικαί Ακολουθίαι, έκδοσις της Ιεράς Μονής Αγκαράθου, Ηρακλείου Κρήτης.
 

Attachments

 • 07. Ακολουθία Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής.pdf
  5.3 MB · Views: 1,335

kgiann25

Κωνσταντίνος Γιαννακός
Μία ακόμα ακολουθία της Αγίας.
Μουσικά εδώ.
 

Attachments

 • Ακολουθία Αγίας Κυριακής.pdf
  12.6 MB · Views: 20
Top