07. Μουσικὰ Ἁγίων Μαρτύρων Σεργίου καὶ Βάκχου

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
#1
Επειδή φέτος η 7η Οκτωβρίου πέφτει Κυριακή θα μας χρειαστούν τα ιδιόμελα των Αίνων των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου.
Τα αναρτώ λοιπόν πριν αρχίσουν κάποιοι να τα αναζητούν και δεν τα βρίσκουμε..:D:D
Επειδή τα βρήκα και στην Μουσική Κυψέλη του Στεφάνου Λαμπαδαρίου και στο Μουσικό Πανδέκτη της Ζωής, τα ανεβάζω και από τις δύο πηγές.
 

Attachments

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
#2
Αφού ευχαριστήσω κι εγώ για τα μουσικά, θα ήθελα να κάνω δυο-τρεις παρατηρήσεις. Στα νέα μουσικά κείμενα της Κυψέλης έχουμε, ευτυχώς, εκτός από καθαρότερη γραμματοσειρά για το κείμενο, και απαλλαγή λαθών τόσο για τα μουσικά όσο και για τα κείμενα.


Έτσι στο πρώτο στιχηρό ενώ στην ανατύπωση της έκδοσης του 1883 στην φράση "Ὃθεν οἰ Ἅγιοι", λείπει το κέντημα πάνω από το ολίγο στο "ο" για την τρίφωνη ανάβαση, στην καινούργια έκδοση έχει διορθωθεί. (Βέβαια αμέσως μετά χωρίζει το "ἐχθρὸν" ως "ε-χθρον", αλλά μικρό το κακό.) Επίσης λίγο μετά στο "καὶ Θεῷ" έχει μπεί το γοργόν πάνω στα κεντήματα στην κατάληξη πριν την μαρτυρία του Γα. Βέβαια αυτό το γοργόν δεν υπάρχει ούτε στην έκδοση του 1883 ούτε στην του 1899, αλλά είναι μία λογική επέμβαση.


Επίσης σωστά, στο δεύτερο στιχηρό έχει διορθωθεί το "ἀδελφοὺς φρονεῖν" με το σωστό "ἀδελφὰ φρονεῖν".


Στο τρίτο στιχηρό το κείμενο της παλιάς Κυψέλης γράφει "ἠκολούθησαν Χριστῷ". Έτσι το έχει και το μηναίο Βενετίας του 1815. Η νέα Κυψέλη διορθώνει, μάλλον επιτυχώς, σε "ἠκολούθησαν τῷ Χριστῷ", όπως το έχει το Μηναίο Βενετίας του 1845, και όπως βρίσκεται και στο χφ Lesbiacus Leimonos 10 (Μηναιο Σεπτεμβριου Οκτωβριου 15αι.).


Στο Δοξα διορθώνεται το "καὶ τοῦ μαρτυρίου στέφανον" (έτσι και στο μηναίο του 1815), σε "καὶ τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον" όπως στο μηναίο του 1845 αλλά και στο χφ του 15 αι.. Ακόμη διορθώνεται, επιτυχώς, το "εὐχαῖς αὐτῶν" σε "εὐχαῖς αὐτοῦ", αφού το ιδιόμελο αναφέρεται μόνον στον άγιο Σεργιο ("Ὑποδησάμενος... στέφανον ἐκομίσατο..."), αν και το χφ έχει "αὐτῶν".


(Υπάρχουν και μερικές ακόμη, σωστές, ορθογραφικές διορθώσεις.)


Στην έκδοση της "Ζωής" η μόνη διόρθωση, στο ποιητικό κείμενο, αφού η μελοποίηση είναι καινούργια, είναι στο "αδελφά".


Παρατηρώ όμως και άλλες επεμβάσεις. Στο πρώτο στιχηρό, μόλις στην πρώτη γραμμή, υπάρχει αυτό 1.jpg αντί του 2.jpg (γιατί;) Ακόμα και να θεωρηθεί "καλύτερη" η γραμμή, ΔΕΝ είναι η της πρώτης Κυψέλης.

Στο τρίτο, το "ἐν οὐρανοῖς παῤῥησίαν κεκτημένοι" (έτσι και στο μουσικό και στο χφ και στο μηναίο 1815) γίνεται "καὶ παῤῥησίαν ἐν οὐρανοῖς κεκτημένοι" (μηναίο 1845) με την επόμενη αλλαγή στην γραμμή.

Στο Δόξα, και στην λέξη "καθήλωσον" στην τελευταία απόστροφο προστίθεται ένα κλάσμα που δεν υπάρχει στο πρωτότυπο! (Κατά την γνώμη μου λόγω μιας διαφορετικής αντίληψης για το ρυθμό, η οποία έχει την σημασία της.) 3.jpg 4.jpg

Στο δε Δόξα των αποστίχων, άσχετα με το αν θα χρησιμοποιηθεί την Κυριακή, στην λέξη "ἐπουρανίου" υπάρχει μια άλλη κατάληξη αντί άλλης. 5.jpg 6.jpg ;;;
 
Top