06-10-2019 Κυριακή ΙΣΤ΄ - Γ΄ Λουκά (Εσπερινός, Όρθρος & Λειτουργία)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 06-10-2019 Εσπερινός & Ορθρος ΙΣΤ΄ Κυριακής Ηχος βαρὺς Εωθ. ε
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

 • 06-10-2019 Εσπερινός ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε.pdf
  189.6 KB · Views: 15
 • 06-10-2019 Όρθρος ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε.pdf
  319.5 KB · Views: 33
 • 06-10-2019 Εσπερινός ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε.docx
  94 KB · Views: 4
 • 06-10-2019 Όρθρος ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε.docx
  105.6 KB · Views: 8
Top