06. Μουσικὰ Ἁγίου Νικολάου Μύρων

Lampadarios

Καλαφάτης Θανάσης
Το ιδιόμελο εις τον Ν΄ Ψαλμό (Ευ δούλε αγαθέ - πλ. β΄), είναι δοξαστικό κάποιας άλλης εορτής (του Μηναίου εννοώ, όχι νεότερης φυλλάδας); Ευχαριστώ.
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 06-12-2022 Εσπερινός & Ορθρος Αγίου Νικολάου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγάλων εορτῶν & καθημερινών ἐχουν αναρτηθεί και Εδώ του Νοεμβρίου 2022 & εδώ τοῦ Δεκεμβρίου
 

Attachments

 • 06-12-2022 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.pdf
  4.1 MB · Views: 105
 • 06-12-2022 Όρθρος Αγίου Νικολάου_2.pdf
  4.6 MB · Views: 168
 • 06-12-2022 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.mel
  190.7 KB · Views: 4
 • 06-12-2022 Όρθρος Αγίου Νικολάου_2.mel
  191.4 KB · Views: 3

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
 

Attachments

 • _06-12 Ἑσπερινὸς Ἁγίου Νικολάου.pdf
  2.1 MB · Views: 49
 • _06-12 Ὁ Ὄρθρος τοῦ Ἁγίου Νικολάου.pdf
  3.8 MB · Views: 61
 • _06-12 Θ.Λ. τοῦ Ἁγίου Νικολάου.pdf
  2.3 MB · Views: 33
 • _06-12γ. Ἐκλογή εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον.Φ.pdf
  960.2 KB · Views: 17
 • _06-12 Ἑσπερινός Ἁγίου Νικολάου.mel
  576.9 KB · Views: 7
 • _06-12 Ὁ Ὄρθρος τοῦ Ἁγίου Νικολάου.mel
  1 MB · Views: 8
 • _06-12 Θ.Λ. τοῦ Ἁγίου Νικολάου.mel
  828.9 KB · Views: 5
 • _Ἐκλογή Ἁγίου Νικολάου.mel
  52.9 KB · Views: 1

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Top