06. Μουσικὰ Ἁγίου Νικολάου Μύρων

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 06-12-2022 Εσπερινός & Ορθρος Αγίου Νικολάου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγάλων εορτῶν & καθημερινών ἐχουν αναρτηθεί και Εδώ του Νοεμβρίου 2022 & εδώ τοῦ Δεκεμβρίου
 

Attachments

 • 06-12-2022 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.pdf
  4.1 MB · Views: 112
 • 06-12-2022 Όρθρος Αγίου Νικολάου_2.pdf
  4.6 MB · Views: 175
 • 06-12-2022 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.mel
  190.7 KB · Views: 5
 • 06-12-2022 Όρθρος Αγίου Νικολάου_2.mel
  191.4 KB · Views: 3

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
 

Attachments

 • _06-12 Ἑσπερινὸς Ἁγίου Νικολάου.pdf
  2.1 MB · Views: 62
 • _06-12 Ὁ Ὄρθρος τοῦ Ἁγίου Νικολάου.pdf
  3.8 MB · Views: 80
 • _06-12 Θ.Λ. τοῦ Ἁγίου Νικολάου.pdf
  2.3 MB · Views: 41
 • _06-12γ. Ἐκλογή εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον.Φ.pdf
  960.2 KB · Views: 27
 • _06-12 Ἑσπερινός Ἁγίου Νικολάου.mel
  576.9 KB · Views: 10
 • _06-12 Ὁ Ὄρθρος τοῦ Ἁγίου Νικολάου.mel
  1 MB · Views: 10
 • _06-12 Θ.Λ. τοῦ Ἁγίου Νικολάου.mel
  828.9 KB · Views: 9
 • _Ἐκλογή Ἁγίου Νικολάου.mel
  52.9 KB · Views: 5

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 06-12-2023 Εσπερινός & Όρθρος Αγίου Νικολάου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγ. εορτῶν & καθημερινών αναρτήθηκαν Εδώ
Εδώ Νοεμβρίου & Εδώ Δεκεμβρίου 2023
 

Attachments

 • 06-12-2023 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.pdf
  4.1 MB · Views: 150
 • 06-12-2023 Όρθρος Αγίου Νικολάου.pdf
  4.6 MB · Views: 228
 • 06-12-2023 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.mel
  190.5 KB · Views: 4
 • 06-12-2023 Όρθρος Αγίου Νικολάου .mel
  191.2 KB · Views: 3

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
 

Attachments

 • _06-12 Ἑσπερινὸς Ἁγίου Νικολάου.pdf
  2.1 MB · Views: 29
 • _06-12 Ὁ Ὄρθρος τοῦ Ἁγίου Νικολάου.pdf
  3.8 MB · Views: 56
 • _06-12 Θ.Λ. τοῦ Ἁγίου Νικολάου.pdf
  2.1 MB · Views: 43
 • _06-12γ. Ἐκλογή εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον.Φ.pdf
  960.2 KB · Views: 18
 • _06-12 Ἑσπερινός Ἁγίου Νικολάου.mel
  556.9 KB · Views: 4
 • _06-12 Ὁ Ὄρθρος τοῦ Ἁγίου Νικολάου.mel
  1,015.3 KB · Views: 3
 • _06-12 Θ.Λ. τοῦ Ἁγίου Νικολάου.mel
  956.4 KB · Views: 3
 • _Ἐκλογή Ἁγίου Νικολάου.mel
  52.9 KB · Views: 2

Diogenes

Νέο μέλος

Ε. Ε.

Active member

Attachments

 • Σαλπίσωμεν - θεοτοκίο (κατά το μέλος Φιλανθίδου).pdf
  1.5 MB · Views: 51
Top