06. Η Φωτεινή Νεφέλη - Στήλη Πυρός, κατά την Υμνολογία της Εορτής της Μεταμορφώσεως (του Θεόδωρου Ρόκα)

Top