05-12-2021 Κυριακή ΚΔ΄ - Ι΄ Λουκά (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 05-12-2021 Εσπερινός & Ορθρος ΚΔ΄Κυριακής Ηχος βαρύς Εωθ. Β΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών
Οκτωβρίου Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

 • 05-12-2021 Εσπερινός ΚΔ Κυρ. (Ι΄ Λουκᾶ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Β.pdf
  226.5 KB · Views: 9
 • 05-12-2021 Ορθρος ΚΔ Κυρ. (Ι΄ Λουκᾶ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Β.pdf
  331.1 KB · Views: 30
 • 05-12-2021 Εσπερινός ΚΔ Κυρ. (Ι΄ Λουκᾶ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Β.docx
  41.6 KB · Views: 8
 • 05-12-2021 Ορθρος ΚΔ Κυρ. (Ι΄ Λουκᾶ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Β.docx
  51 KB · Views: 20
Back
Top