05. Των μοναστών τα πλήθη

#1
Στο μηναίον της Α.Δ., καθώς και στην Μουσική Κυψέλη, στην ακολουθία του Αγίου Σάββα, υπάρχει η φράση "Των μοναστών τα πλήθη τον καθηγητήν σε τιμώμεν, Σάββα πατήρ ημών". Στην ακολουθία, όμως, του Αγίου Αντωνίου, στο μηναίον της Α.Δ. (εκδ. 1996) υπάρχει η φράση για το ίδιο δοξαστικόν "Των μοναστών τα πλήθη τον καθηγητήν σε τιμώμεν, Αντώνιε". Ούτε "Αντώνιε πατήρ ημών" ούτε "πατήρ ημών Αντώνιε". Αν και το εν λόγω μηναίον έχει αναθεωρηθεί και ακριβώς επιδιορθωθεί από τον Βαρθολομαίο Κουτλουμουσιανό, ίσως δε και από κάποιους νεώτερους, μήπως στην προκειμένη περίπτωση έχει γίνει κάποιο λάθος;
 
#2
Στις ίδιες ακολουθίες (Αγίου Σάββα και Αγίου Αντωνίου), τα μηναία της Α.Δ. στο ιδιόμελον του Ν΄ψαλμού "Όσιε πάτερ", έχουν "παρρησίαν έχων προς Χριστόν τον Θεόν" για τον Άγιο Σάββα, ενώ έχουν "παρρησίαν έχων προς Κύριον" για τον Άγιο Αντώνιο. Μήπως πρόκειται περι λάθους;
 
#3
Ἐάν θέσετε εἰς τό Google search "Τῶν Μοναστῶν τά πλήθη", θά δεῖτε διάφορες παραλλαγές. Ἄρα δέν πρόκειται περί λάθους.
Νομίζω ὅτι ὁ κάθε ὑμνογράφος κατά τήν ἰδίαν αὐτοῦ ἀντίληψιν τροποποιεῖ τήν σχετικήν φρᾶσιν καί ἀκόμα σέ σχέσιν μέ τό ὄνομα τοῦ κάθε Ἁγίου ἀναλόγως τοῦ τονισμοῦ του (Σάββα, Ἀντώνιε, Μάξιμε, Παχώμιε, Κυριακέ κλ.π). ἐπί παραδείγματι, τό "..., Ἀντώνιε." στέκει μόνο του. Τό "...Σάββα." ὄχι.
Θεωρῶ δέ ὅτι ἡ διαφοροποίησις αὐτή δέν εἶναι σημαντική ἄρα θά πρέπει νά ψάλλεται κάθε φορά ὅπως εἶναι γραμμένο.
 
Top