05. Προφήτης Ζαχαρίας υιός Βαραχίου - πατέρας του Προδρόμου

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#1
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Μετακίνηση μηνυμάτων από εδώ.

Είχα την εντύπωση ότι ο φονευθείς προφήτης Ζαχαρίας υιός Βαραχίου που αναφέρει και ο Κύριος είναι ο εκ των 12 προφητών και όχι ο πατέρας του Προδρόμου. Μάλλον έκανα λάθος;
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Είχα την εντύπωση ότι ο φονευθείς προφήτης Ζαχαρίας υιός Βαραχίου που αναφέρει και ο Κύριος είναι ο εκ των 12 προφητών και όχι ο πατέρας του Προδρόμου. Μάλλον έκανα λάθος;
Διάβασε· Π. Ν. Τρεμπέλα, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, ἔκδοσις τρίτη, Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι, Ἰανουάριος 1979, σ. 418/419, ὑποσ. 8.


 

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#3
Ευχαριστώ πολύ. Το βρήκα από τη β' έκδοση που έχω (1955) της Ζωής. Αν και αναφέρει όλες τις περιπτώσεις που έχουν υποστηριχθεί, κατάλαβα πως τάσσεται αναφανδόν κατά της περίπτωσης του πατρός του Προδρόμου και υπονοώντας ως πιθανές δύο περιπτώσεις αρκετά παλαιότερες. Πολλές φορές πάντως τα μηναία περιέχουν ανακριβή στοιχεία στα συναξάριά τους ή στις ακολουθίες (βλ. Απ. Ιουδας)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Ευχαριστώ πολύ. Το βρήκα από τη β' έκδοση που έχω (1955) της Ζωής. Αν και αναφέρει όλες τις περιπτώσεις που έχουν υποστηριχθεί, κατάλαβα πως τάσσεται αναφανδόν κατά της περίπτωσης του πατρός του Προδρόμου και υπονοώντας ως πιθανές δύο περιπτώσεις αρκετά παλαιότερες. Πολλές φορές πάντως τα μηναία περιέχουν ανακριβή στοιχεία στα συναξάριά τους ή στις ακολουθίες (βλ. Απ. Ιουδας)
Ἐγώ δέν κατάλαβα κάτι τέτοιο ἀγαπητέ Σωτήρη (φαντάζομαι νά διάβασες τήν ἑρμηνεία τῆς λέξεως «Ζαχαρίου» στό Ματθ. κγ΄ 35). Ἀντιθέτως προσάγει μόνον πηγές, ὅπου ὑπάρχει καί ἡ ἐκδοχή ὅτι εἶναι ὁ πατέρας τοῦ Προδρόμου, ὅπως παρέλαβον ἐξ ἀγράφου παραδόσεως. Μάλιστα ἀναλύει ὅτι τό «Βαραχίου» συναντᾶται ὀρθότερον ὡς «υἱὸς Ἰωδάε» καί καταλήγει σέ μιά τελευταία πηγή ὅτι «ἡ ἁπλουστέρα ἐξήγησις εἶναι ὅτι ἡ φράσις "υἱὸς Βαραχίου" ἦτο συνήθης καί ἐγράφη μηχανικῶς ὑπὸ πρωΐμου τινὸς ἀντιγραφέως».
Σημασία ἔχει ὅτι πιάστηκες ἀπό μία φράση ἑνός τροπαρίου, ἐνῶ ἡ ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη στόν πατέρα τοῦ Προδρόμου, σέ μιά ὀκταήμερη ἀπόδοση τῆς μνήμης τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ (29/8).
Σεβόμεθα τίς παραδόσεις πού ἀναφέρουν τά τροπάρια, ὅπως ἔγινε μέ αὐτό τό θέμα καί ὅπως θά γίνει μέ τήν Κυριακή 3/10/2010, ὅπως ἔχουμε γράψει ἐδῶ, ἤ ὅπως ἔχω διαβάσει καί γιά τόν ἅγιο Ἱερόθεο (4/10).


 
Top