05. Μουσικὰ Ἁγίου Δωροθέου

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
Μήπως ὑπάρχουν μελοποιημένα μαθήματα ἐκ τῆς ἑόρτιας ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Δωροθέου, ἐπισκόπου Τύρου;
Μαρτύρησε σέ ἠλικία 107 ἐτῶν ἐπί Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου.
 
Top