04-10-2020 Εσπερινός & Όρθρος ΙΖ΄ Κυριακής (Β΄ Λουκά), Ήχος πλ. δ᾿, Εωθ. ΣΤ΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 04-10-2020 Εσπερινός & Ορθρος ΙΖ΄Κυρ. ( Β΄ Λουκά ) Ηχος πλ. δ εωθ. στ.
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Σεπτεμβρίου 2020 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Οκτωβρίου 2020 έχουν αναρτηθεί και
Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

Top