04-09-2022 Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ της
04-09-2022 Εσπερινός & Ορθρος ΙΒ΄. Ἦχος Γ΄. Εωθ. Α΄
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf Κυριακών Αυγούστου Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου 2022 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Αυγούστου & Σεπτεμβρίου 2022 έχουν αναρτηθεί & Εδώ Αυγούστου & Εδώ Σεπτεμβρίου & Εδώ Οκτωβρίου
 

Attachments

 • 04-09-2022 Εσπερινός ΙΒ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. α΄ (1).pdf
  221.8 KB · Views: 5
 • 04-09-2022 Ορθρος ΙΒ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. α΄.pdf
  352.4 KB · Views: 20
 • 04-09-2022 Εσπερινός ΙΒ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. α΄ (1).docx
  42.2 KB · Views: 3
 • 04-09-2022 Ορθρος ΙΒ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. α΄.docx
  58.4 KB · Views: 12
Top