03-02-2023 Ορθρος Παρασκευής Μεθέορτος

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 03-02-2023 Ορθρος Παρασκευής Μεθέορτος
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγ. εορτῶν & καθημερινών αναρτήθηκαν & Εδώ Ιανουαρίου 2023 Εδω Φεβρουαρίου & Εδώ
Μαρτίου 2023
 

Attachments

  • 03-02-2023 Όρθρος Παρασκευἠς Μεθέορτος.pdf
    3.5 MB · Views: 14
  • 03-02-2023 Όρθρος Παρασκευἠς Μεθέορτος .mel
    180.6 KB · Views: 1
Top