03. Ἀκολουθία Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Ἡ Παρακλητική κατά τό μεγάλο μέρος της διαμορφώθηκε στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τόν Ἰωσήφ τόν Ὑμνογράφο.
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου μετά παρακλητικοῦ κανόνος, τυπικῶν διατάξεων ὅλων τῶν περιπτώσεων συμπτώσεως τῆς μνήμης αὐτοῦ (3 Ἀπριλίου) καί μουσικοῦ παραρτήματος, ἐγκριθεῖσα ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐποιήθη ὑπὸ Ἀποστόλου Εὐστρ. Παπαχρήστου, θεολόγου-μουσικοδιδασκάλου, ἐκδοθεῖσα τῷ 2003, ὑπό τῶν ἐκδόσεων «Κάλαμος».


 

xrth

Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
#2
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου μετά παρακλητικοῦ κανόνος, τυπικῶν διατάξεων ὅλων τῶν περιπτώσεων συμπτώσεως τῆς μνήμης αὐτοῦ (3 Ἀπριλίου) καί μουσικοῦ παραρτήματος, ἐγκριθεῖσα ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐποιήθη ὑπὸ Ἀποστόλου Εὐστρ. Παπαχρήστου, θεολόγου-μουσικοδιδασκάλου, ἐκδοθεῖσα τῷ 2003, ὑπό τῶν ἐκδόσεων «Κάλαμος».


Only 5 €
 
Top