03. Ἀκολουθία Ἁγίου Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου

George

Ιεροψάλτης
Αναζητώ την πλήρη Ακολουθία του Αγίου και Δικαίου Συμεών του Θεοδοχου που εορτάζεται μαζί με την Αγία Άννα την Προφήτιδα, 3 Φεβρουαρίου.

Στην επισύναψη το απολυτίκιο που περιέχεται στον «Ενιαύσιο Στέφανο». Αναφέρεται και στην αγία Άννα.

Σε έντυπη μορφή υπάρχει στις Εκδόσεις Σταμούλη.
 

Attachments

  • 1.jpg
    181.8 KB · Views: 185
Last edited by a moderator:


Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης ἐκτὸς ἀπὸ τὸν περίφημο Μεγάλο Κανόνα (280 τροπαρίων) συνέθεσε ἕναν ἐπίσης μεγάλο κανόνα πανηγυρικὸ γιὰ τοὺς ἁγίους Συμεὼν τὸν θεοδόχο καὶ τὴν προφήτιδα Ἄννα κατὰ τὴν γ΄ Φεβρουαρὶου (Ἀθ. Παπαδοπούλου –Κεραμέως Σχεδίασμα περί τῶν λειτουργικῶν Μηναίων, Vizantijskij Vremmennik (Βυζαντινὰ Χρονικὰ) Ι σ. 384).
 
Ελπίζω να μην άργησα!
Η ανωτέρω ακολουθία προέρχεται από το αρχείο του ναού μας και είναι δυσανάγνωστη σε ορισμένα σημεία.
Μετά την δημοσίευση των τευχών της "Αγιορειτικής Βιβλιοθήκης" στο διαδίκτυο (βλ. σχετικά εδώ) ,
ιδού και το σχετικό τεύχος σε καθαρότερο αντίγραφο.
 

Attachments

  • Ακολουθία Αγ. Συμεών Θεοδόχου.pdf
    7.8 MB · Views: 342
Ἀντικατάσταση συνδέσμου ἐπί διαγραφέντων προηγουμένως ἀνενεργῶν συνδέσμων παρομοίου ἱστολογίου

 
Back
Top