03. Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Στήν Ἀνέμη εὑρίσκεται ἡ Ακολουθία των αγίων ενδόξων μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Ψαλλομένη τη γ' του Μαΐου μηνός. Συντεθείσα παρά Γεωργίου Ιωαννούλη Ζακυνθίου του ελαχίστου εν ιερεύσι. Ενετίησι: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. 1802.

Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μηναίου ἔχει ποιήσει καί ὁ μακαριστός π. Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, ἡ ὁποία συνίσταται σέ 3 κεκραγάρια καί δοξαστικό, ἰδιόμελα λιτῆς, ἀπόστιχα μετά τοῦ δοξαστικοῦ, καθίσματα στιχολογιῶν ὄρθρου καί ἰδιόμελο πεντηκοστάριον, ἐξαποστειλάριον, στιχηρά αἴνων καί δοξαστικό. Συνέγραψε δέ καί παρακλητικόν κανόνα. Αὐτήν ἐκδίδει ὁ Ἱ. Ν. Ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας Ἡλιουπόλεως Ἀττικῆς, ἀντιγράφοντας ἀπό παλαιότερες ἐκδόσεις τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Μονεμβασίας καί Σπάρτης (1967) καί Ζακύνθου (1980).

Οἱ ἀκολουθίες ἑορταζομένων ἁγίων τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου θέλουν προσοχή ὡς πρός τήν ἀκολουθούμενη τυπική διάταξη, ἀναλόγως τῆς ἡμέρας πού συμπίπτουν, γι᾿ αὐτό χρειάζεται προετοιμασία βάσει τοῦ ΤΜΕ. Στήν περίπτωση τῶν ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας λαμβάνουμε ὑπόψη τίς περιπτώσεις τῆς μνήμης Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (8 Μαΐου) κατ᾿ ἀναλογίαν.

Ἡ μνήμη τῶν μαρτύρων συμπίπτει κατά μέν τό π.ἡ. ἀπό τῆς Δευτέρας τοῦ Θωμᾶ μέχρι τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου, κατά δέ τό ν.ἡ. ἀπό τῆς Μ. Τρίτης —ὅπου καί μετατίθεται διά τούς πανηγυρίζοντας καί τιμῶντας τήν διακαινήσιμον— μέχρι τῆς Δευτέρας τῆς Σαμαρείτιδος —ὅπως φέτος 2010— (ΣΤ, σ. 479).


 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Ἡ πρώτη ἀκολουθία, ὑπὸ ἀρχιμ. Ἰωαννικίου Κονιδάρη, Βενετία ᾳψξθ΄/1769, ψηφιοποιημένη ἐδῶ.
Καί ἑτέρα ἐδῶ.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ψαλλομένη τῇ γ΄. τοῦ Μαΐου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Ἰωαννούλη Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι, καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ χριστωνύμῳ κοινότητι. ᾳωβ΄. Ἐνετίησι, 1802. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.

Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ψαλλομένη τῇ γ΄. τοῦ Μαΐου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Ἰωαννούλη Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι, καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ χριστωνύμῳ κοινότητι. ᾳωβ΄. Ἐνετίησι, 1802. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀλεξ. Βιτσικουνάκη, ὁδὸς Ἀριστείδου 6. 1922.

Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ψαλλομένη τῇ γ΄. τοῦ Μαΐου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Ἰωαννούλη Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι, καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ χριστωνύμῳ κοινότητι. Ἔκδοσις δευτέρα. Δαπάνῃ Κ. Ῥωσσολίμου. Ἐν Ζακύνθῳ, τυπογραφεῖον «Ὁ Ζάκυνθος» Κωνσταντίνου Ῥωσσολίμου. 1858.

Πηγή: http://www.akolouthies.gr/
 
Top